Varför är det viktigt att lära sig om skönhetsideal?

Kristianstad Artikeln publicerades

Temat för årets Jamboree är "Free being me", som berör miljontals scouter i världen. Syftet är att stärka barn och ungdomars kroppsliga självförtroende och självkänsla.

<span class="fig-caption-title">Linnéa Haglind<span class="locale">, Tidaholms scoutkår:</span></span>INJECT_ARTICLE_MIDDLE_SIDEBAR– Det är bra att lära sig om negativa saker som skönhetsidealen för med sig, hur det påverkar en själv och andra.
Foto:
Linnéa Haglind, Tidaholms scoutkår:
– Det är bra att lära sig om negativa saker som skönhetsidealen för med sig, hur det påverkar en själv och andra.
<p><span class="fig-caption-title">Moa Thell<span class="locale">, Vist scoutkår i Östergötland:</span></span>– Det är rimligt, eftersom det finns så många olika sätt att vara på.<ul><div class="market-link-container">
  <div class="market-message-container">
          <h3> ERBJUDANDE </h3>
            <a href="#" data-unique-link="artikel" data-link-package="kb_digitalt_1kr" class="plus-marketing-button" target="_self" title="Fri tillgång till allt på kristianstadsbladet.se. Endast 1 krona första månaden. ">
        Fri tillgång till allt på kristianstadsbladet.se. Endast 1 krona första månaden. 
      </a>
      </div>
</div>
<li id="gmadwidget-84" class="widget GmAdWidget"><!-- KB Mobil 2 -->
  

<div id="EAS_fif_8547" class="lazyThis" data-screenAmount="0.05"  data-maxwidth="320px" data-adName="KBMobil2" ></div>


  
<div style="display:none" id="key_word_8547" data-keywords=""></div>


<script type="text/javascript">
  var metas = document.getElementsByTagName('meta');
  var pageClass = '';
  var adTags;

  for (var i=0; i<metas.length; i++) {
    if (metas[i].getAttribute("name") == "cXenseParse:pageclass") {
     pageClass = metas[i].getAttribute("content");
    }
    if (metas[i].getAttribute("name") == "keywords") {
     adTags = metas[i].getAttribute("content");
     adTags = adTags.replace(/ /g, "+");
     adTags = encodeURI(adTags);
    }
  }

  adTags = adTags.replace(/,/g, "|");

  adTags = ';EASTTags=' + adTags ;
  var eas_tags = document.getElementById('key_word_8547').getAttribute('data-keywords');

  if (eas_tags === '' || eas_tags === '|'){
      eas_tags = adTags;
  }
  else {
      eas_tags = ';EASTTAgs=' + eas_tags;
  }

  var easTargeting = '';
  
        if (typeof cX !== 'undefined') {
        var segments = cX.getUserSegmentIds({persistedQueryId:'fae8b870ff3293797c73a4aa80a04554c34ce025'});
        easTargeting = (segments && segments.length) ? '&EASTCxenseSegments=' + segments.join('|') : '';
    }
    var sidebar = document.getElementById("EAS_fif_8547").parentNode.parentNode;
  if (sidebar.className.split(" ").indexOf("wp-sidebar") === -1) {
    sidebar = false;
  }

    AdHandler.registerAd({
    adSpaceId: "8547",
    sidebar: sidebar
  });

  EAS_load_fif("EAS_fif_8547", "/EAS_fif.html", "http://eas.kristianstadsbladet.se/eas?cu=8547;cre=mu;js=y;encoding=utf-8;pageviewid=" + EAS_pageviewid + ";target=_blank" + eas_tags + ';EASTpageclass=' + pageClass + ';' + easTargeting, 0, 0);
  setTimeout(function(){
    AdHandler.registerLoadedAd("8547");
  },2000);
</script>
</li>
</ul>
Foto:

Moa Thell, Vist scoutkår i Östergötland:– Det är rimligt, eftersom det finns så många olika sätt att vara på.

<span class="fig-caption-title">Allan Songa Wilondja<span class="locale">, Equmeniascout:</span></span>– Det känns fräscht. Det är trevligt att sitta ner och prata om det här. Alla får se ut som de vill.
Foto:
Allan Songa Wilondja, Equmeniascout:– Det känns fräscht. Det är trevligt att sitta ner och prata om det här. Alla får se ut som de vill.
<span class="fig-caption-title">Malva Snäll<span class="locale">, Ryds scoutkår:</span></span>– Det är bra att få veta hur det ligger till. Jag tror att det kan ändra människors syn på utseende.
Foto:
Malva Snäll, Ryds scoutkår:– Det är bra att få veta hur det ligger till. Jag tror att det kan ändra människors syn på utseende.
<span class="fig-caption-title">Mose Benjaminsson<span class="locale">, Equmeniascout:</span></span>– Det är bra. Man ser ut som man ser ut och ska inte använda medel för att bli perfekt.
Foto:
Mose Benjaminsson, Equmeniascout:– Det är bra. Man ser ut som man ser ut och ska inte använda medel för att bli perfekt.