Varför är det viktigt att lära sig om skönhetsideal?

Kristianstad

Temat för årets Jamboree är "Free being me", som berör miljontals scouter i världen. Syftet är att stärka barn och ungdomars kroppsliga självförtroende och självkänsla.

Artikeln publicerades 10 augusti 2017.

Foto:
Linnéa Haglind, Tidaholms scoutkår:
– Det är bra att lära sig om negativa saker som skönhetsidealen för med sig, hur det påverkar en själv och andra.
Foto:

Moa Thell, Vist scoutkår i Östergötland: – Det är rimligt, eftersom det finns så många olika sätt att vara på.

Foto:
Allan Songa Wilondja, Equmeniascout: – Det känns fräscht. Det är trevligt att sitta ner och prata om det här. Alla får se ut som de vill.
Foto:
Malva Snäll, Ryds scoutkår: – Det är bra att få veta hur det ligger till. Jag tror att det kan ändra människors syn på utseende.
Foto:
Mose Benjaminsson, Equmeniascout: – Det är bra. Man ser ut som man ser ut och ska inte använda medel för att bli perfekt.