Värmen kan vara farlig även för friska personer

Kristianstad Artikeln publicerades

Skördarna hotas, skogar brinner runt om i landet, tåg står stilla på grund av solkurvor på rälsen. Men värmeböljor drabbar även människors hälsa, särskilt äldre över 80, små barn och personer med vissa kroniska sjukdomar är utsatta.

Värmebölja över Sverige.
Foto: /TT
Värmebölja över Sverige.

Enligt Kristianstads kommuns ”Beredskapsplan för värmebölja” är värmeböljor ovanliga i Sverige, men SMHI har beräknat att de kommer att bli vanligare. Enligt en studie som citeras i beredskapsplanen kan temperaturer på 40 grader bli aktuella vart tjugonde år i södra Sverige mot slutet av århundradet.

Eftersom vi i Sverige är anpassade till svalare somrar än i till exempel Sydeuropa uppstår negativa hälsoeffekter vid högre temperaturer, och svenska studier visar att risken att dö ökar redan vid 20 grader. När värmen är långvarig ökar risken för värmeslag och uttorkning, vilket särskilt drabbar riskgrupperna äldre över 80, små barn, personer med vissa kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdom, diabetes, demens och psykisk sjukdom, funktionshindrade, och de som tar vissa läkemedel, till exempel psykofarmaka.

Även unga och friska personer kan dock drabbas. Värmekramp kan uppstå vid intensiv ansträngning i värme och orsakas av vätskebrist och elektrolytförlust. Värme-synkope orsakar yrsel och svimning och beror på vätskebrist och att blodkärlen utvidgar sig, med följden att mängden blod samlas utanför blodbanan och blodtrycket sjunker. De mer allvarliga tillstånden är värmeutmattning och värmeslag. Värmeutmattning kan uppstår vid kroppstemperaturer på 37-40 grader och orsakas av vätske- och saltbrist. Tecken kan vara illamående, kräkningar och cirkulationskollaps. Tillståndet kräver omedelbar nedkylning och tillförande av vätska.

Värmeslag, det allvarligaste tillståndet, vilket kan leda till hjärnskada, organsvikt och döden, kräver omedelbar sjukvård. Det kan uppstå vid obehandlad värmeutmattning och visar sig i förvirring, kramper, medvetslöshet, het och torr hud och en kroppstemperatur över 40,6 grader.

SMHI meddelar just nu höga medeltemperaturer i Skåne. Om värmen ökar ytterligare kan meddelandet uppgraderas till en varning, vilket har skett i östra Svealand där en klass 2-varning, den högsta varningen för höga temperaturer i Sverige, har utfärdats, vilket betyder dygnsmedeltemperaturer på över 30 grader fem dagar i följd.

Åtgärder som bör vidtas vid höga temperaturer är, enligt Vårdguiden, bland annat att inte vänta på törstkänsla innan man dricker vatten, att dricka mer än vanligt, att salta maten lite extra, att ta kalla duschar och att svalka kroppen med till exempel en blöt handduk, och att undvika fysisk ansträngning.