”Vi kommer att bibehålla fysiska hinder”

Ekestad Artikeln publicerades
En konflikt har uppstått på Karsholms gods. Frederik Treschow menar att mountainbikecyklister förstör för stora värden och har vidtagit åtgärder för att stoppa cyklisterna.
En konflikt har uppstått på Karsholms gods. Frederik Treschow menar att mountainbikecyklister förstör för stora värden och har vidtagit åtgärder för att stoppa cyklisterna.

Frederik och Anna Treschow på Karsholms gods svarar på kritiken om cykelhindren i skogen. De menar att hindren inte är farliga.

”Vi kommer att bibehålla fysiska hinder för den nuvarande cykelverksamheten, men uppmanar åter cyklisterna att ge sig till känna i syfte att se om vi kan komma fram till en lösning”, skriver Frederik Treschow i ett mejl till Kristianstadsbladet.

Han förklarar vidare att hindren är avsedda för ”grupper av mountainbikecyklister” och inte ”vanliga cyklister”.

Dessa mountainbikecyklister ska, enligt Frederik Treschow, ha röjt vägar och skapat cykelleder i skogen utan att ha tagit kontakt med markägarna.

  Han skriver att han bjudit in cyklisterna till möte men att ”ingen har givit sig till känna”.

  Angående uppsatta hinder med taggtråd svarar Frederik Treschow så här:

  ”Beträffande taggtråd, har vi inte satt upp något hinder med enbart taggtråd. Samtliga hinder har utformats på sådant sätt att de kunnat uppmärksammas när man närmat sig. Med anledningen av vad den person ni varit i kontakt med säger, så vill jag understryka att det inte har satts upp några livsfarliga fällor.”

  Anna Treschow, verksamhetsutövare på Karsholms gods, ringer in till Kristianstadsbladet under söndagen.

  Hon menar att bilderna inte stämmer och att hindren inte sett ut så som dem gör på bilderna som har skickats in till tidningen.

  – Så här har inget hinder sett ut. De är helt omgjorda, säger hon.

  Hon menar, precis som Frederik Treschow, att hindren inte går att missa.

  Syns era hinder även när det är mörkt ute?

  – Du cyklar ju inte om det är så mörkt. Ser du vägen så ser du ett uppbyggt hinder. Det har aldrig funnits taggtråd i hög höjd.

  Hur högt har taggtråden suttit?

  – Det måste jag fråga killarna som har satt upp det.

  Anna Treschow säger att de på Karsholms gods vid flertalet gånger försökt få kontakt med cyklisterna men att de inte hört något från dem.

  – Det är en helt ansiktslös massa som gör stigar och sprider kartor på vår mark utan att kontakta oss.

  Anna Treschow meddelar att de överlägger att göra en polisanmälan angående förstörelse av deras hinder.