Vinodlare beredda att testa gränserna för gårdsförsäljning

Kristianstad Artikeln publicerades

Blir det ett nej till gårdsförsäljning av vin överväger Sveriges vinodlare att testa gränserna för att få saken prövad i EU-domstolen. På årsmötet i helgen diskuterades branschens framtid.

När regeringen inom kort presenterar budgetpropositionen hoppas Sveriges vinodlare på att få en fingervisning om vilka regeringens intentioner är när det gäller att tillåta gårdsförsäljning av vin eller inte.

I helgen höll föreningen Svenska vinodlare årskonferens i Åhus och bredvid ämnen som vinstockens sjukdomar och kooperativa vinerier var gårdsförsäljningen den stora diskussionspunkten. Frågan är avgörande för branschen, förklarar Ronny Persson, delägare i Åhus Vingård. Och den har varit långdragen. Ges inget besked nu är vinodlarna beredda att testa gränserna.

– Vi kommer att diskutera om vi alla under en och samma dag ska sälja vin på gårdarna. Vi kommer att stoppas och polisanmälas, vilket innebär att saken hamnar i EU-domstolen. Då är det inte alls säkert att Sverige får behålla sitt monopol, säger Ronny Persson.

Tittar på konsekvenser

Just nu låter föreningen jurister titta på vilka konsekvenserna kan bli för odlarna. Men det är synd att det ska behöva gå så långt, menar Ronny Persson.

– Vi är egentligen inte mot monopolet. Det är inte det vi vill ha bort. Man borde kunna ha gårdsförsäljning inom ramen för det. Om den mängd Systembolaget säljer hamnar under en viss procent av försäljningen av alkohol i landet får vi inte lov att ha kvar monopolet och den procenten är på väg att minska. Om man däremot inordnade gårdsförsäljningen under en statlig kontroll skulle de kunna räkna med den försäljningen också.

Odlarna har fler planer på gång om det blir ett nej och det handlar om att slå sig samman med en utländsk grossist för att på så sätt underlätta för de kunder som vill köpa svenska viner.

– Vi har långtgående planer på detta, att samordna odlarna och leverera våra viner till en grossist utomlands dit kunderna får skicka sin beställning. Grossisten skickar sedan vinerna tillbaka till Sverige och kunderna. Då blir det lagligt.

Optimala förhållanden

Det finns cirka 100 vingårdar i Sverige, de flesta ligger i Skåne och på Öland och Gotland. Den nordligaste finns i Flen. I södra Sverige är både klimat- och markförhållandena optimala för vinodling och därför borde man satsa seriöst på just den här branschen, menar Christina Skjöldebrand, professor i livsmedelsteknik, verksam vid Lunds tekniska högskola och på Krinova. Hon driver Leader-projektet ”Vinlandet Sverige” och var en av föreläsarna under årskonferensen.

– Här finns världens möjligheter att göra något stort av detta och bygga upp en stabil bransch som man kan försörja sig på och som kan ge jobb och då är frågan om gårdsförsäljning avgörande.

Inom projektet påbörjas nu arbetet med att ta fram en handlingsplan för att bygga upp branschen, se över affärsutveckling och även möjligheterna till yrkesutbildning på området.

– Vi börjar i området kring Kristianstad och tittar på detta och på sikt ska det bli en nationell verksamhet, säger Christina Skjöldebrand.