Ytterligare 100 sjuksköterskor får fri utbildning

Kristianstad Artikeln publicerades
Sjuksköterskor ska kunna utbilda sig och få betalt för det i Region Skåne.
Foto:Mark Hanlon
Sjuksköterskor ska kunna utbilda sig och få betalt för det i Region Skåne.

Region Skåne kommer att fortsätta ett år till med "utbildningsförmån till specialistsjuksköterska". Det innebär att 100 sjuksköterskor kan få 19 000 i månaden om de sätter sig på skolbänken.

Det handlar om att ge sjuksköterskor möjlighet till betald vidareutbildning, för att de ska kunna bli specialistsjuksköterskor.

– Vi kommer att lägga ett förslag till nästa möte om att vi ska inrätta 100 nya platser med denna förmån. Den innebär att man får ledigt för att utbilda sig på heltid och behåller en förmån om 19 000 kronor i månaden, säger personalnämndens ordförande Amela Hodzic (S) till Kristianstadsbladet.

Utbildningarna ges vid Högskolan Kristianstad, Lunds universitet och Malmö högskola. Det finns 18 olika områden för specialistsjuksköterskor, exempelvis inom operation, intensivvård, akutsjukvård, barn- och ungdomar, hjärtsjukvård och distriktssköterska, diabetesvård, hjärtsjukvård, anestesi- och narkos samt kirurgi och medicin.

Utbildningen ska ge en magisterexamen.

Målet är även att de som vidareutbildat sig ska få en ny tjänst inom sex månader, med specifika uppgifter för den nya kompetensen.

En utredning har visat att det behövs 2 000 nya specialistsjuksköterskor i Skåne fram till 2025.

– Förmånen gäller inom samtliga områden, då vi har brist på specialistsjuksköterskor inom alla områden. Detta är något hela landet brottas med, säger Amela Hodzic.

– För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att vi satsar på utveckling och utbildning, säger hon.

De 100 platserna som finns sedan tidigare är alla fulltecknade. Tidigare togs beslut om 70 platser vilka också blev helt bokade.

– Vi ställer inga krav på att de som utbildat sig ska jobba kvar i Region Skåne. Men vi försöker att göra det så attraktivt som möjligt för dem, så att de känner sig stimulerade och stannar kvar frivilligt, säger personalnämndens ordförande.