Kultur o Nöje

Dubbla omstarter av betydelse

Kultur o Nöje Artikeln publicerades
Betydelsen av Sfi, och hur det fungerar, nämns ofta.
Foto:Pontus Lundahl/TT
Betydelsen av Sfi, och hur det fungerar, nämns ofta.

När Pockettidningen R återuppstår gör de det med ett nummer som, lämpligt nog, har omstart som tema. I fokus står fem syrier som själva berättar om sina liv.

Pockettidningen R

Nr 1-2/2016: "Omstart Sverige. Fem syrier berättar"

Det är ett fint nummer Pockettidningen R presenterar i sin återkomst efter några års frånvaro (eller vila, som redaktionen uttrycker det). Numret heter "Omstart Sverige. Fem syrier berättar" och här är det människornas egna ord vi får ta del av. Om hemlandet, flykten och det nya landet, om familjen, känslor och framtid, om språk och integration och om väntan, lika oviss, som förödande.

De fem personerna har skilda bakgrunder i Syrien, men där fyra numera är kopplade till journalistik. I numret ges de varsitt kapitel, där de helt enkelt får tänka högt. Någon är personlig och nära, en annan mer övergripande politisk och integrationsinriktad där de egna erfarenheterna förvandlas till förslag på hur Sverige på ett bättre sätt kan ta hand om de människor som kommer hit. Lika mycket för individens skull, som för samhället.

Längst och mest intressant är May al-Ekhtyars historia, där hennes flykt blir en del i ett livslångt uppror för en tjej, senare kvinna, att bli en likställd medborgare i samhällets, religionens och familjens ögon. Kriget i Syrien var alltså inte det enda skälet till att hon lämnade, men det avgörande. Hennes ord är en resa om ett uppbrott men också en ambition till att förstå sig själv och sin situation.

Numrets enda skåning är Ali al-Abdallah, bosatt och verksam i Landskrona där han förra året mottog stadens kulturpris. Hans text är full av råd och slutsatser, kunskap och åsikter. Så är han trött på mediers allt för enkla bild av invandrarna. Han skriver: "Svenska medier måste bli mer balanserade i behandlingen av invandrarfrågor, genom att visa det positiva med invandringen och hur många tusentals av de läkare, lärare och ingenjörer som emigrerar till Sverige som kommer från Syrien eller Irak. Det är bra för den svenska ekonomin och ger framför allt en kontinuitet i välfärdssystemet genom att bidra till arbetskraften och produktiviteten."

Trots skilda berättelser och tonlägen finns det återkommande saker hos de fem. Som att det inte endast går att lämna kriget bakom sig när man väl är här, hur väntan på ett uppehållstillstånd blir till ett negativt vakuum, hur oerhört centralt språket är och vilken väsentlig brobyggare en utsträckt svensk hand är.

En sak till, numret är tvåspråkigt, alla texter är både på svenska och arabiska.