Alliansen vill ha bibliotek på entreprenad

Kultur Artikeln publicerades

Den borgerliga alliansen vill avskaffa bibliotekslagen och öppna upp för andra driftsformer av biblioteken. Men Svensk Biblioteksförening tror att en sådan avveckling kan hota bibliotekens existens.

"Lagen tillför ingenting. Det finns många olika sätt att driva biblioteken på, till exempel går det att driva dem som privata eller på entreprenad. Varför ha en bibliotekslag när det knappast har gjorts en utveckling av biblioteken sedan lagen kom?"

Det säger Kent Olsson, moderaternas talesman i kulturfrågor. Bibliotekslagen kom 1996 och innebär att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek. Varje kommun ska ha ett, och det ska vara avgiftsfritt att låna litteratur. Och den borgerliga alliansen är överens – lagen bör avskaffas för att ge möjlighet till nya idéer och till utveckling. Bibliotekslagen i sig hindrar inte entreprenad men Kent Olsson menar att lagen gör det onödigt krångligt att förnya driftsformerna. Samtidigt, om lagen avskaffas så tror han ändå att de flesta biblioteken kommer att fortsätta drivas som de gör i dag. Och han är övertygad om att utlåningen skulle fortsätta att vara avgiftsfri, trots att detta inte längre skulle regleras av en lag.

– Jag tror inte vi har någon stor privatiseringsgrej på gång – det väljer man själv hur man vill göra i kommunerna – men vi ska inte låsa fast utan öppna upp för möjligheten. Där det finns bra bibliotek så ska man inte förändra dessa. Men där de fungerar mindre bra så ska man ha möjlighet att kunna driva biblioteken på ett annat sätt, som att ta till vara på personalen på ett annat sätt än vad som görs i dag. Vi vill ge mer frihet.

Kent Olsson ser bara att positiva effekter med att lagen tas bort.

– Till exempel kan vi få större samarbete mellan skolor och bibliotek. Det finns redan sådana samarbeten på många orter, men de borde utvecklas så att fler unga blir intresserade av böcker och den verksamhet som finns på biblioteken. Det är oerhört bekymmersamt att många ungdomar läser så lite, vi måste få de som läser lite att upptäcka bokens värde. Det hoppas vi att andra driftsmöjligheter kan leda till. Svensk Biblioteksförening verkar för bibliotekens intressen och ser till att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas. Niclas Linberg, generalsekreterare vid föreningen, håller inte med Kent Olsson:

– Som företrädare för svenskt biblioteksväsende blir jag nästan förorättad. För är det någonting som biblioteken och bibliotekarierna verkligen försöker arbeta med så är det, med de resurser de har, att arbeta uppsökande och läsfrämjande gentemot barn och ungdomar. Och tror man att lagstiftningen hämmar ett sådant arbete då tror jag det var ganska länge sedan som man besökte ett vanligt folkbibliotek. Det är mer en resursfråga än en lagfråga.

Han tycker att tankarna om att avskaffa lagen är en "trist utveckling som inte har verklighetsförankring hos väljarna." Svensk Biblioteksförening lät i våras göra en temoundersökning om vad väljarna tycker. Frågan löd: "Enligt gällande bibliotekslag ska det i alla svenska kommuner finnas ett folkbibliotek med fria boklån. Tycker du att det är viktigt att det finns en sådan bibliotekslag?" Nio av tio av väljarna svarade ja. Niclas Linberg är orolig över att biblioteken kan komma att minska i antal, att de fria boklånen kommer att försvinna, och även att biblioteken ska få lägre status.

– När bibliotekslagen kom så uppfattades det som en rejäl statushöjning, från att ha varit en litterär trevlighet så blev man någon slags samhällig nödvändighet. Om lagen försvinner så kan statusen falla igen, vilket är i otakt med tiden. För aldrig någonsin har biblioteken används så mycket av den lärande och studerande befolkningen som de gör just nu. I stället för att ta bort bibliotekslagen borde lagen skärpas.

Redan i dag finns det bibliotek på entreprenad, och Niclas Linberg ställer sig inte främmande inför andra driftsformer.

– Men precis som inom andra samhällsområden som läggs ut på entreprenad så behövs det då en lag i botten. (TT Spektra)Caroline Wiberg

noje@kristianstadsbladet.se