Älskade, hatade mattebok

Kultur Artikeln publicerades
 Sabine Louvet.
Foto: Jan-Åke Eriksson
Sabine Louvet.

I skolan upplevs matematik som bruna bönor. Det är något som eleverna hatar eller älskar. Sabine Louvet har skrivit en bok som gör matte attraktivt.

Fackbok

Matte + allt = sant

Författare: Sabine Louvet

Illustrationer: Anna Westin

Förlag: Alfabeta

Visa mer...

Egentligen förvånar det inte att Sabine Louvet tatuerat in en miniräknare på sin ena arm. Det är en logisk följd av hennes kärlek till matematiken. I den inspirerande fackboken ”Matte + allt = sant” lyckas hon föra över sina positiva känslor till läsaren.

Någon traditionell lärobok är det inte, även om den stimulerar till analys och kvalificerat tänkande. Ett antal roliga räkneexempel, med facit, serveras faktiskt. Tonvikten ligger ändå på det idé- och kulturhistoriska, samtidigt som matematikens betydelse i vardagen tydliggörs.

Författaren levandegör sådant som geometri och sannolikhet, fraktaler och algoritmer, dels genom att belysa den tid då räkneformerna i fråga kom i bruk, dels genom att referera till hur de används idag.

Vanligtvis framstår matematik som ett abstrakt och utpräglat teoretiskt ämne. Det gör att skolbarn ofta har svårt att greppa det. Sabine Louvet går den motsatta vägen, då hon kopplar matte till naturens skapelser, till dess avgörande betydelse för musiken, och så vidare.

Även om den väl avvägda komposition och den språkliga framställningen imponerar, så skulle inte boken nått sin fulla potential utan en god illustratör. Anna Westins välfunna och rikt varierade bildmaterial bidrar starkt till att lyfta verket och göra det till något alldeles extra.