Är OEI en värdig mottagare av årets tidskrift?

Kultur Artikeln publicerades

Karl Larsson, från Kristianstad, är en av flera i OEI:s redaktion. Att nu tidskriften har utsetts till årets bästa är han nöjd med.

– Ja, det tycker jag. Det finns många bra tidskrifter, men flera av dessa har redan fått priset. För OEI tror jag det här priset kan vara viktigt för att vi kommer att ses mindre som underground, och mer som den etablerade tidskrift vi är.

Det senaste numret är ditt första som redaktör (tillsammans med Frans Josef Petersson), men hur ser din relation till OEI ut?

– Jag har tyckt om OEI redan från början. Första numret kom 1999. Och det jag alltid dragits åt är samspelet mellan form och innehåll. Att nu också få jobba med tidskriften är givetvis kul. En ära.

Är OEI en litteraturtidskrift?

– Kulturtidskrift, tycker jag låter bra.

För ett tag sedan hamnade OEI i debattens mitt, anklagad för att mer eller mindre styra den nya litteraturen, hur såg ni på det?

– Det finns inget konstigt med OEI, men det finns ett stort intresse och engagemang hos dem som jobbar med tidskriften. Och om man känner till våra förutsättningar så förknippar man nog OEI med allt annat än makt. Alla jobbar ideellt, även skribenterna, och vi är på gång att flytta från en ruffig, nergången industrilokal till ett kontor på 20 kvadratmeter någonstans.

Hur växer ett nummer fram?

– Det finns en redaktionskommitté på tio tolv personer, som gemensamt deltar i arbetet men där redaktörsansvaret hamnar på olika personer. Kring ett tema följs sedan olika spår, i en slags tvärvetenskaplig vandring, och med en presentation som ett flöde.

Finns det några speciella förebilder?

– Fluxusboxar, en fransk tidskrift, artist books, grafiska dikter, telefonkatalogen…lite olika saker.

Priset består av ett konstverk, och 40 000 kronor, förmodar att de kommer till nytta.

– De går rakt in i produktionen. Vi har cirka 1 000-1 500 prenumeranter, men utan tidskriftsstödet hade det aldrig gått.

Inga annonser?

– Nej. En tidskrift, eller en bok, är ett föremål som härbärgerar mening. Då kan vi inte trycka fem sidor annonser och låtsas som om de inte är en del av tidningen.

Står OEI för poesi minus konsonanter?

– Det är en möjlighet, men det är också "teori". Det finns inget uttalat om vad namnet betyder.