Begåvad debut om könsidentitet

Kultur Artikeln publicerades
Nino Mick.
Foto: Nadim Elazzeh
Nino Mick.

Nino Mick blev för tre år sedan svensk mästare i Poetry Slam och har för sin scenpoesi belönats med Svenska kyrkans kulturstipendium. Nu kommer debuten i bokform.

Tjugofemtusen kilometer nervtrådar

Lyrik

Författare: Nino Mick

Förlag: Norstedts

Debutboken ”Tjugofemtusen kilometer nervtrådar” övertygar om Nino Micks lyriska begåvning, även om det finns en del invändningar att göra. Det centrala motivet i boken är könsidentitet och den transsexualitet som hör samman med den, och som leder till en könsutredning, där de integritetsstörande frågeprocedurerna tär hårt på självkänslan. Det leder dock till att behandlingen sätts igång, vilket inte betyder att alla svåra frågor som diktjaget ställer sig inför med lätthet låter sig besvaras.

Ibland kan tvivel och tveksamhet göra sig gällande, liksom osäkerhet inför en kommande och annorlunda tillvaro, när Sara försvinner och Nino är i antågande: För att jag ska kunna lyfta blicken från mitt kön/behöver jag en levbar framtid/att fästa horisonten vid.

Ett smart drag är hur Nino Mick låter sin dialog med förlaget göra sig gällande, på ett par ställen återges synpunkter därifrån, som att ”Distansen skapas av den akademiska terminologin/Håll dig i stället nära det essentiella/Håll dig nära smärtan.

Det hade varit bra om förlaget också avrått från att låta en strof med rubriken ”Könet” inte uteslutande bestå av fyra tomma sidor. Lyrik är ändå en ordens konst, och även upplevd tomhet, frånvaro och tystnad bör för en poet vara material att finna uttryck för i ord.