bystan gullig pucko mucka jycke tjej tjabo bäng kalsingar

Kultur Artikeln publicerades

Ny bok

Gerd Carling: "Romani i svenskan" (Carlssons)Klingar det inte lite smålarvig, rentav påhittad slang från någon svensk pilsnerfilm, över ord som "lattjo", "jycke" och "kalsingar"? Medan ord som "jiddra", "tjalla" och "vischan" klingar tvättäkta stockholmsslang?

Kling eller klang, båda sakerna är fel, upptäcker jag i språkvetaren Gerd Carlings nya bok Romani i svenskan. Alla orden kommer från romani.

Romani i svenskan består till hälften ett lexikon över just romani i svenskan, medan bokens första hälft ger en språkhistorisk överblick. Det låter kanske som en angelägen kulturgärning – och det är det! – men det är än mer en tankeväckande och väldigt rolig läsning.Många vet säkert att ord som "gullig", "tjej" och "tjabo" har sitt ursprung i romani ("tjabo" var ett vanligt slanguttryck för kompis, tills ordet på 1960-talet blev synonymt med vår nuvarande kung). Själv hade jag dock inte en susning om att orden i första stycket ovan, plus andra för mig urstockholmska slanguttryck som "pucko", "mucka" och "bäng" (både i betydelsen korkad och polis) ursprungligen kommer från romani. Liskom de numera spridda orden "ball", "pjuck" och "tuttar".

Varför romani bidragit med så mycket slang i svenskan tarvar en intressant förklaring som både innefattar en sociologisk studie över Sverige och ett försök att beskriva romernas tusenåriga historia som vandrande minoritet i Europa.Vi vet ju ganska lite om romernas bakgrund. I filmen Latcho Drom, som skildrar romernas historia genom musik och dans, antas som så ofta att den nordvästindiska delstaten Rajasthan är romernas ursprungliga hemvist, varifrån de utvandrade någon gång runt millennieskiftet 1000.

Men inte ens detta är särskilt säkert. Gerd Carling redogör trovärdigt för alternativa förklaringar. Dock hade jag önskat en mer utförlig djupdykning i detta spännande ämne.

Betänk slanguttrycket "bystan", som för mig är evigt förknippat med Lena Nymans sketch som söderböna i en revy av Hasse & Tage. Detta nedsättande ord för landet eller landsbygden har vandrat till svenskan, via romani, ända från Persien där ordet "bustan" betyder trädgård.

Onekligen ganska sjuckert.Örjan AbrahamssonSjucker är också romani och betyder snygg eller vacker.