De föreslås utse nästa Nobelpristagare – vi har listan

Akademien Artikeln publicerades
Författaren Agneta Pleijel är ett av de namn som föreslås sitta i en ny kommitté. Uppdrag: utse nästa års Nobelpristagare i litteratur.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Författaren Agneta Pleijel är ett av de namn som föreslås sitta i en ny kommitté. Uppdrag: utse nästa års Nobelpristagare i litteratur.

Medlaren mellan Svenska Akademien och Nobelstiftelsen har lagt fram ett förslag om hur Akademien kan gå vidare efter vårens krasch. Det främsta är att en tillfällig kommitté ska ta över arbetet med Nobelpriset. Här är listan med vilka de vill se i denna kommitté.

Medlarens förslag från slutet av juli riktar in sig på den dramatiska utvecklingen sedan november 2017, och efter möten med Nobelstiftelsen blir dess inriktning att föreslå en nyvald temporär kommitté som får i uppdrag att utse Nobelpristagarna i litteratur tills Akademien anses ha återställt förtroendet.

Här är några utdrag ur medlarens förslag, förslag som troligen står på Akademiens dagordning när de under de två kommande torsdagarna (6 och 13 september) har sina första möten efter sitt sommaruppehåll.

"Jag försökte ta fasta på det som trots allt var positivt i detta /att tillsätta en kommitté för Nobelarbetet/. Stiftelsen lägger alltfort ansvaret för Nobelarbetet på Akademien. Kravet på en ny kommitté med externa ledamöter är temporärt. Det ger Akademien mer tid att finna nya ledamöter och tid att hantera den splittring som är ett faktum."

"Det framstod som uppenbart att jag borde konsultera ett par av dem som har lång erfarenhet av prisarbetet, varvid de jag konsulterar bör komma från bägge sidorna i min splittrade uppdragsgivare (Akademien). Jag bad därför Per Wästberg och Kjell Espmark att hjälpa mig med att få fram en namnlista. /.../ Jag arrangerade ett sammanträffande på Gotland mellan mig, Kjell och Per (som deltog via telefon) samt Lars Heikensten, som inledde med att förklara Stiftelsen ståndpunkt."

Författaren Carola Hansson är en person som finns med på listan över den kommitté som tillfälligt ska ta över Akademiens arbete.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Författaren Carola Hansson är en person som finns med på listan över den kommitté som tillfälligt ska ta över Akademiens arbete.
Sara Danius föreslås få fortsätta arbeta i den nya kommittén, så även Sara Stridsberg (till höger).
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Sara Danius föreslås få fortsätta arbeta i den nya kommittén, så även Sara Stridsberg (till höger).

Medlarens beslutsförslag lyder:

”Svenska Akademien beslutar att suspendera arbetet i nuvarande Nobelkommitté och beslutar (med Nobelstiftelsens gillande) att delegera nobelprisarbetet, till en från Akademien fristående kommitté som tillsvidare består av

Per Wästberg (ordf.)

Kjell Espmark (vice ordf.)

Peter Englund

Jesper Svenbro

Anders Olsson

Sara Danius samt de externa ledamöterna

Carola Hansson

Gunnar D Hansson

Agneta Pleijel

Sara Stridsberg/

eller Therese Bohman, eller Lotta Lotass, eller Mats Malm, eller Jila Mossaed, eller Niklas Rådström eller Klas Östergren."

Avslutningsvis finns en lista över vad konsekvenserna skulle kunna bli om ledamöterna svarar ja eller nej till medlarens förslag. Listan kallas för "Beslutbalans". Sista punkten i denna balansräkning har följande innehåll:

"Om jag säger ja...

Risken minskar (kan bättre kontrolleras i vart fall) att mer solk skapas medialt. Och vi får arbetsro."

"Om jag säger nej...

Ställda inför faktum kan hända att NS /Nobelstiftelsen/ ändrar sig och låter SvA /Svenska Akademien/ dela ut priset. Men då finns risk att priset genom fortsatt medial uppmärksamhet ändå kan framstå som solkat."