En säl och nazismen

Kultur Artikeln publicerades

Ny bok
Frithjof Sælen: "Snorre Säl"
(En bok för alla)

När "Snorre Säl" första gången kom ut på svenska 1946 hade den redan vunnit många läsares hjärta i Norge. Med sin debutbok Snorre Sel markerade Frithiof Sælen sitt avståndstagande från den tyska ockupationsmakten år 1941 under pågående krig. Berättelsen har blivit ett viktigt tidsdokument. Sælen var aktiv i motståndsrörelsen men det tog ganska lång tid innan nazisterna insåg att boken egentligen var en politisk pamflett.
"Det var en gång en liten säl, som hette Snorre", så börjar berättelsen i bästa sagostil men snart stramar historien upp sig och man möter både den listige isbjörnen Brumme-lagg och den farlige späckhuggaren Glufs som har slukat Snorres pappa.
Det är genom vetskapen om budskapet som boken engagerar mest. Genom djuren porträtteras de illasinnade ockupanterna och inte minst överlöparna i form av måsarna Sving och Svang. Hela sagan är uppbyggd som en allegori över kriget. Tydligt blir det bland annat genom Glufs som har runda symboliska märken över ögonen vilket kopplas till nazismen, isbjörnen som kopplas till Stalin och Snorre på sitt isfalk som symboliserar Norge.
Som figur är Snorre charmerande såväl i bild som text. Själv tycker jag att bilderna är lite väl disneyfierade med oproportionerliga huvuden och uppspärrade ögon men jag ser samtidigt hur de dokumenterar fyrtiotalets bildskapande. En rikligt tilltagen fyrkantig bild på varje sida ger också en fast form och trygghet i läsningen.
För barn idag kan sagan genom sin tydliga indelning av onda och goda och de faror den berättar om, kännas lika angelägen med tanke på de krig som nu utspelas och budskapet om rätt till kamp mot övermakten går på så sätt vidare från generation till generation.
Wiveca Friman
kultur[AT]kristanstadsbladet.se

Frithjof Sælen avled nyårsdagen 2004.