Engagemang engagerar

Kultur Artikeln publicerades

När tidskriften Glänta vrider och vänder på begreppet engagemang tycker skribent Peter Viktorsson det blir en läsning som känns aktuell och angelägen.

RECENSION. Tidskrift

Glänta nr 3-4/11

Engagemang kan ta sig de mest skiftande former och uttryck. Om detta vittnar nya numret av Glänta, en ypperlig samling texter som grunnar och granskar, vänder och vrider, friar och fäller. Vad innebär det egentligen att vara engagerad?

Samstämmiga svar saknas så klart. Mest divergerande är Anders Johanssons och Nina Björks bidrag, som dragna till sin spets kan sägas likna kompromisslös cynism respektive närmast utopisk idealism.

Enligt Johansson är dagensnarcissistiska pseudoaktivism omedveten om de objektiva omständigheterna och därför blind för den egna maktlösheten. Som motvikt pläderar han för rätten att kliva åt sidan, att utifrån Thomas Bernhards svartsyn besinna oss, se vår litenhet.

Björks engagemang innebär i stället att individen ser sig som förbunden med det brutna löftet om jämlikhet och rättvisa. Om Johansson snävar in utrymmet för handling vidgar Björk detsamma: Det är inte en internationell finansman som ska ges rätten att bedöma vår politik. Det är en jordlös kvinna i Moçambique.

Den egna täppan eller hela världen? Oavsett riktning eller vägval är Glänta en bra ledsagare. Läsning som engagerar utlovas.