För mycket predikan

sommarpratarna Artikeln publicerades

Har utnämningen till kardinal gjort Anders Arborelius mera försiktig?

Vid tidigare framträdanden i radio har han framstått som en frimodig debattör. Tyvärr blir sommarprogrammet stundtals i stället predikan och han lyckas inte riktigt engagera.

När Arborelius berättar om sin tid i kloster och talar om exempelvis kyskhet, sexuell avhållsamhet, blir det teologiska formler snarare än problematisering eller personliga berättelser.

Ett annat exempel på missade chanser är redan första låten, ”In the ghetto” med Elvis Presley. Det handlar om ett oönskat barn som föds i gettot och som sedan dör som ung kriminell man. Vilket utsökt tillfälle att ta upp en av den katolska kyrkans stora utmaningar, nämligen frågan om barnbegränsning och abort.

Det blir lite bättre i halvtid när han beskriver sitt första möte med sina nya kollegor bland kardinalerna i Rom. Man får en bild av de glädjeämnen och bekymmer det kan innebära att vid uppnådd pensionsålder få ett nytt stort uppdrag.

Han tar till slut tjuren vid hornen och nämner de övergrepp som har utförts av präster runt om i världen. Här står han för öppenhet och erkänner mediernas viktiga roll, även om han avstår från att göra några djupare analyser. Han tar också upp förhållandet kristendom och islam samt kvinnans roll.

När han hävdar att de män som lever i celibat har ett särskilt förhållande till sina mödrar blir det en smula kvalmigt och den känslan blir starkare när den sentimentala schlagern ”Kära mor” ljuder. Hans porträtt av den egna modern blir ändå rätt fint om än kortfattat.

Fakta

Anders Arborelius

Ålder: 67 år

Bor: Stockholm

Gör: Biskop och kardinal i katolska kyrkan

Första mening: ”Sommaren har ibland varit omtumlande för mig”.

Visa mer...