"I framtiden funderar vi på om alla kan få ett personligt omdöme"

Replik Artikeln publicerades
Rachel Tess, ordföranden i Öskg.
Foto:Sprisse Nilsson
Rachel Tess, ordföranden i Öskg.

Rachel Tess, ordförande i Öskg, försvarar årets juryarbete men tar konstnären Tina Lundgrens kritiska brev på allvar. "I en ideal värld hade alla sökanden fått ett personligt svar, och det är något som vi tittar på för framtiden."

1 Du har läst Tina Lundgrens mejl, har du några direkta kommentarer?

– Att vi tar hennes brev och synpunkter på allvar, och att vi också kommer att svara henne personligen så fort vi hinner. Men det har varit en intensiv vecka, med en heldag med juryns arbete i tisdags till lördagens vernissage.

2 Och vad gäller innehållet, brister ni i tydlighet och kommunikation?

– Ingenstans står det att alla som söker ska få ett besked om de inte blir antagna, och att det fungerar som hos oss är inget ovanligt när du söker till något, om det så är till en förening eller utställning. Men Tina Lundgren har en poäng i sin kritik, och vi tittar på om vi kan förändra något.

3 Hur menar du?

– Just nu ser vi över väldigt mycket i vår verksamhet, och arbetar även fram en ny vision. Vi har trots allt funnits sedan 1974. Och i det här förändringsarbetet funderar vi på om alla som söker om att bli medlemmar i Öskg skulle kunna få ett personligt omdöme, om varför eller varför de inte antogs. I en perfekt värld är det så det borde fungera.

4 Lundgren menar också att med nuvarande antagningsfördelning blir det endast ett litet utrymme kvar för alla de konstnärer som inte har en av de högskoleutbildningar som ger automatiskt medlemskap. Hur ser du på det?

– Vi har två grupper, A och B, där B är de sökanden som inte har en av oss godkänd utbildning. I år tog vi in tre från varje grupp, alltså totalt sex konstnärer.

5 Hur många sökande fanns det i grupp B?

– Det var 38 sökande i den gruppen, varav tre antogs. Det är juryns beslut, någon minimi- eller maxgräns finns inte. Och för jurymedlemmarna handlar det inte om den personliga smaken, utan de ser främst till den konstnärliga kvaliteten hos de sökande, men även till exempel på vad de tror att konstnärerna kan tillföra i Öskg:s sammanhang och hur duktiga de är på att interagera med publiken.

6 Vilka satt i årets jury?

– Vi skiftar jury vid varje ansökningstillfälle. I år bestod juryn av Marika Reuterswärd, chef för konsthallen i Kristianstad, Anne Nilsson, formgivare och Torbjörn Larsson, fotograf och styrelsemedlem i Öskg. Juryn består alltid av två utomstående och en styrelsemedlem.