Jörgen Lind skriver fram existensens villkor

Kultur Artikeln publicerades
Jörgen Lind.
Foto: Karl Krook
Jörgen Lind.

Jörgen Lind är en allvarsam poet, sällan eller aldrig pigg på ansvarslösa infall eller iögonfallande humor. Recensenten Jan Karlsson har läst ”Åtel”.

LYRIK

Åtel

Författare: Jörgen Lind

Förlag: Albert Bonniers

Visa mer...

Kärleken och separationen har ett eget tempus i Jörgen Linds nya diktbok ”Åtel”: ”Det är långt efter att det redan är för sent…”. Boken går i bedrövelsens tecken, övergivenhetens moll. Fläckar, ingrepp och cellansamlingar spelar roll. Inom sig bär poeten på en ljusare bok, som inte vill komma ut. Delvis är ”Åtel” ett metaverk om tillblivandets tillkortakommanden, obönhörlig förlust.

Jörgen Lind är en allvarsam poet, sällan eller aldrig pigg på ansvarslösa infall eller iögonfallande humor.

Språkmusiken låter visserligen annorlunda, långa stunder och stycken ligger Lind ändå nära Göran Sonnevis lugna andning, tematiska vindlingar och insprängda vanmakt. Sorgen är så stor att den måste spridas, eller förvillas. Världens tiggare, flyktingar och förföljda har en självklar plats i dikten om än icke i världen. Närmandet till en outsäglig andlighet, en blockhusens och innergårdens knappt synbara mystik, är närvarande delvis som relief delvis som något större, svårt att komma åt.

Jörgen Lind är en allvarsam poet, sällan eller aldrig pigg på ansvarslösa infall eller iögonfallande humor. Det kan få honom att framstå som tråkig. Och, nej, någon lustigkurre är han rakt inte. Men av dessa få inhemska poeter som förmår bevara själva diktens aura, inte av sakrament kanske, men väl av något heligt i världen, bland människor av vitt skilda slag. Metodiskt och uthålligt, med ett närmast ryskt temperament fast utan åthävor, skriver han fram existens och villkor, rentav existensens villkor. Det är vilsamt, men ingalunda tryggt.