Ketter förvandlar dimensioner

Kultur Artikeln publicerades

Allt sedan sitt genombrott i mitten av nittiotalet har Clay Ketter varit en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Samtidigt som det pågår en stor retrospektiv utställning med hans verk på Moderna Museet visar Galleri Magnus Åklundh ett mindre och kanske mer homogent urval från framförallt Ketters senaste tio år som konstnär.

I Ketters konstär det alltid ytan som står i centrum men vägen till den plana bilden är mycket sällan en rak och enkel process. Allt som oftast förvandlar han tre dimensioner till två, som i en serie bilder där han använt sig av dockhus som han dekonstruerat och fläkt ut som sönderskurna kroppar.

Genom att transformera väggar och tak till plana plattor med mönstrade tapeter och målade ytor tydliggör han dockhusets illusoriska funktion, förmågan att skapa en bild av ett hus. På så vis blir dockhuset en passande symbol för Ketters egen strävan, hans outtröttliga utforskande av vad en byggnad egentligen består av.

Ketters bilder blir till ritningar, till anatomiska studier eller arkitektoniska analyser. Genom att blanda vitt skilda tekniker och uttryck som foto, färg och olika massproducerade material bygger han likt collage upp till synes enkla bilder. Men under den skenbart konkreta ytan rymmer bilden ett komplext lappverk av olika strukturer och kontexter.

Allra mest imponerande är bilderna från den fotografiska serien "Gulf Coast Slabs" där Ketter och hans team har fotograferat övergivna tomter uppifrån. Där en gång bostadshus stått finns bara spåren av kvarlämnade byggfragment och kaotisk natur.Ketter vriderverkligheten tills den nästan inte går att känna igen längre, bilderna är den mest extrema formen av en förvandling från tre- till tvådimensionalitet. I en annan fotoserie har han använt samma tillvägagångssätt fast istället fotograferat vägar, vilka blir till abstrakta mönster med sina lapptäcken av asfalt och vitmålade streck.

Ketter rycker tingen bort från dess vanliga sammanhang, från deras funktioner, och förvandlar allt till bilder. Han stänger inne någonting större inuti verkens ramar. Bilderna blir till utsnitt ur verkligheten, som om bitar av naturen lyfts in i galleriet, in i det artificiella rummet.