Klemets, Kenneth: "Accelerator"

Kultur Artikeln publicerades

NY BOK. Den avslutande av fem diktsviter i Kennet Klemets nya diktsamling Accelerator heter Dikter index och Klemets skriver där:

"Köpstimulerande dikter, hissdikter, poezak"

Det är nästan komiskt att Klemets där, i den föraktfulla formuleringen, har beskrivit sin egen poesi.

Accelerator är Klemets tredje diktsamling och det har gått tre år sedan senaste boken Lördag natt feber, i den fanns en tydlig idé och struktur som sedan inte fullt ut lyckades knytas ihop men som ändå gjorde det till en tydlig röst i den svenska poesin. Således inleder jag min läsning av Accelerator förväntansfullt med förhoppningar och kanske är det därför som besvikelsen blir så tydlig. En besvikelse som inte smyger sig på utan som kommer som en uppercut vilken träffar skoningslöst. Accelerator är tråkig flödespoesi med ointressant knullande och kvasifilosoferande över världens och sakernas tillstånd.

Den tredje diktsviten heter First daybreak haiku och består av innehållslösa fragment och brottsstycken. Jag tycker mig ana att dikten ska vara en reflektion över det massiva och konstanta informationsflöde vi lever i, det mediala bruset som ständigt passerar förbi oss. Dikten blir dock inte mer än just det samma men i diktform. Dikten hjälper mig att tysta tjutandet från vinterstormen som härjar utanför lägenheten men när jag lägger ifrån mig boken är dikten borta, den har passerat förbi, den var bakgrundspoesi – poezak. Visst går det att säga att dikten i någon form av postmodern ironi skulle kunna fungera som reflektion genom att bli del av det som den reflekterar över men det är att slå knut både på sig själv som läsare och poesin.

I rättvisans namn ska nämnas att det finns passager där Klemets språk får spela ostört. I Jag skriver ditt brev till mig blir det språket till en biografi om förhållandet till dikt, kärlek och människa, då är Klemets bra och innerlig och när han bevisar det blir besvikelsen över bokens samlade resultat än så mycket mer påtagligt.

Per Bergström

Ny bok
Kennet Klemets: "Accelerator" (Wahlström & Widstrand)