Mathis, Moa (red): "Orientalism på svenska"

Kultur Artikeln publicerades

NY BOK. I "Orientalism på svenska" medverkar sex författare, som diskuterar svensk invandringspolitik och vårt förhållande till orienten. Bokens redaktör Moa Matthis har skrivit ett förord som tyvärr slår ganska vilt omkring sig utan att träffa särskilt rent.

Tack och lov präglas de övriga bidragen i högre utsträckning av träffsäkra analyser. Christian Catomeris diskuterar hur Sverige betraktat romer och medlemmar av resandefolket och finner fördomar som gör avtryck även i samtiden. Magnus Berg skriver principiellt bejakande om populärkulturen, vilket gör hans bestämda avståndstagande från de klichéer som pekar ut vissa grupper som personifieringar av ondskan trovärdigt.

Ylva Brune gör en bitvis briljant analys av hur den samtida journalistikens behov av att skapa närvarokänsla medfört förenklingar som bidragit till att begrepp som "invandrare" laddats negativt. Journalistiken styrs så ofta av sina egna tankefigurer att till exempel unga muslimska tjejer som inte upplever sin situation som problematisk blir fråntagna sin legitimitet när det gäller att definiera den egna upplevelsen, konstaterar hon.

Astrid Trotzig diskuterar begreppet invandrarförfattare medan Mohammad Fazlhashemi och Cecilia Uddén båda i någon mening spanar efter en arabisk vår.

Stefan Jonsson skriver om vår tendens att betrakta våra egna värden som allmänna och menar att det ofta fungerar diskriminerande i förhållande till andra kulturtraditioner.

Man skulle kunna invända att just demokrati borde få vara ett sådant allmänt värde, men Jonsson menar att det inte är så enkelt. Han konstaterar att vårt förhållande till omvärlden är en nedslående historia och att det ofta "varit svårt att skilja upplysningens ljus från kanonrörens explosionsflammor". Det är en briljant formulering som utgör en av höjdpunkterna i en läsvärd antologi.

Mats KG Johansson

Ny bok

Moa Mathis (red): "Orientalism på svenska" (Ordfront)