Ommöblerat i "Röda rummet"

Kultur Artikeln publicerades

Pär Thörn är en författare med gott om idéer och infall. Hans senaste påhitt är en alfabetisk omstöpning av Strindbergs "Röda Rummet". Originalets tjugonio kapitel har gjorts om till något som närmast liknar ordlistor, där ingen annan ordning än siffer- och bokstavsordningen är tillåten.

Glöm den klassiska öppningen: "Det var en afton i början av maj." Röda Rummet anno 2010 inleds sålunda: "16, 2, 2, 2, 25, 29, 4, 4, 45, 48, 5, à, Advokatfiskalens, afton, aftonsång, aktier, Aktuarien, Aktuarien, Aktuarien, aktuarien, Aktuariens, Aktuariens".

Så här sorterad är textensom gjord för kvantitativa studier där den hugade utan större mödor kan söka svar på frågan om Strindbergs roman innehåller flest "ja" eller om antalet "nej" överväger. Eller för den delen i hur många kapitel det förekommer mustascher.

Men en sådan torftig inventering kommer snart i skymundan. I stället urskiljs oanade och långt mer fantasieggande sammanhang ur ordmassorna.

Man kan exempelvis få syn på naturlyrikern som ordnar sina skrivdon och mitt i de prosaiska förberedelserna utbrister en tvåfaldig påminnelse om diktens motiv: "blyertspenna, blyertspennan, Blyertspennorna, bläckhorn, bocka, bofinkarne, bofinkarne, bokbindarn, bokstäver, bokstäver, bon".

Några sidor längre fram kan en poetik anas: "litteraturen, litteratör, Litteratör, Litteratören, litteratörs, litteratörsbanan, liv, liv, liv, liv, livets, livets, ljud, ljudet, ljudet, ljudet, Ljudet, ljungande, lokalen, lossade, luften, lukten, lutade, lycklig, lyfta, lyfte, lyfte, lyssnade".

Och nog är det ett märkligtsammanträffande att orden "alfabetiskt", "Arkivarien" och "sortera" dyker upp i inledningskapitlet (och i fråga om de två förstnämnda: enbart där). Som om Pär Thörn och hans projekt var närvarande redan den där majaftonen för länge sedan.

Lyssna på boken.Pär Thörns version av "Röda rummet" framförs i kväll (kl 20) som uppläsning för 29 personer. Plats: Skånes konstförening, Malmö.