"Park bär ansvar för sina rasistiska bilder"

Kultur Artikeln publicerades

Fängelse till konstnär Dan Park, villkorligt och dagsböter för gallerist Rönnquist. Så lyder gårdagens dom i Malmö tingsrätt. Konstskribent Isac Nordgren menar att Park tydligt har begått lagbrott, och att varken han eller galleristen kan gömma sig bakom yttrandefriheten.

Idag föll ännu en dom mot Dan Park, en man med många etiketter. Malmö tingsrätt dömer honom för hets mot folkgrupp och förtal till sex månaders fängelse, för att ha visat nio olika kränkande bilder på galleriet Rönnquist & Rönnquist. Galleristen Henrik Rönnquist fälls också för hets mot folkgrupp men får villkorlig dom och 150 dagsböter.

De bådas argument är att vad som helst, förutom barnpornografi, får visas på ett konstgalleri. Oavsett om de är aningslösa eller okunniga så är det inte sant. Enligt brottsbalken är hets mot folkgrupp att ”uppsåtligen, i uttalande eller i annat meddelande som sprids, hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”.

Dan Park har med det han kallar sin konst uppfyllt samtliga grundläggande krav för detta brott.

Hans första dom för hets mot folkgrupp kom redan 1998 då han bar en hakkorsprydd jacka och sedan har dom efter dom fallit. Senast denna vår då Park dömdes till sammanlagt fyra månaders fängelse för hets mot folkgrupp och förtal med bara några dagars mellanrum. Park har alltså upprepade gånger fällts för samma brott och därför kan den nya domen på sex månaders fängelse ses som ett logiskt straff. Maxstraffet för hets mot folkgrupp är två år.

Är det som Dan Park görkonst eller satir?

Park och hans vänner på den yttersta högerflanken kan kalla det vad de vill. Det fråntar inte Park ansvar för sitt innehåll. Det han ägnar sig åt är i så fall rasistisk konst och satir. Park sparkar nedåt på några av samhällets mest utsatta grupper, han förtalar och förödmjukar enskilda medborgare. Gömd bakom sina personliga idéer om den fria konsten och yttrandefriheten har han medvetet tagit sina steg över utmålade gränser och slukats upp i en ny farlig gemenskap. Svenskarnas parti, Sverigedemokraterna och Nordiska förbundet är bara några organisationer som gärna skriver om Dan Park.

Den vanligaste strategin för att sprida rasistiska åsikter är att försöka gömma sig bakom yttrandefriheten, något som även Park och Rönnquist enligt tingsrättsdomen försöker göra. Rätten till den fria konsten inkluderas i yttrandefriheten men det är en rättighet som kan begränsas genom lag. I Regeringsformen anges att ”begränsningar får göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Det i brottsbalken reglerade straffansvaret för hets mot folkgrupp och förtal är just sådan begränsning av yttrandefriheten.”

Så, är Dan Park naiveller älskar han bara all uppmärksamhet han får? Det är möjligt. Eller så ger han uttryck för sina rasistiska och nazistiska åsikter.

Bryter man mot lagen så blir man straffad, konstigare än så är det inte. Alla lagar är inte per automatik bra men alla lagar som kan hindra Dan Park och andra från att sprida hatisk propaganda är välkomna.