Praktverk som lyfter

Kultur
Foto:
Foto:

”Kroknäbbarnas tid – möten med Sveriges rovfåglar” (Sveriges Ornitologiska Förening)”Kroknäbbarnas tid” är ett på alla sätt enastående arbete, konstaterar kulturskribent Peter Viktorsson efter att ha läst naturfotograf Patrik Olofssons nya bok. Vackert, kunnigt, viktigt och positivt.

Artikeln publicerades 24 augusti 2011.

PATRIK OLOFSSONNY BOK. Det ligger ett enastående arbete bakom boken ”Kroknäbbarnas tid”. Jag tänker dels på alla de timmar, dagar, ja – år rentav, som Patrik Olofsson befunnit sig i fält för att fotografera och dokumentera.

I ett radioprogram berättade han att urvalsmaterialet bestod av tiotusentals bilder, som gallrats och gåtts igenom för att få fram de dryga trehundra förnämliga foton som boken innehåller.

Men jag tänker också på det ännu långsiktigare engagemang som möjliggjort boken. För inte så väldigt länge sedan var flera rovfågelarter i det närmaste utrotade på grund av förföljelse och miljögifter.

Decennier av stödutfodring och andra hjälpprojekt har förmått bryta den negativa trenden och i dag är många arter på väg att återta sina forna utbredningsområden.

Till viss del är ”Kroknäbbarnas tid” en skildring av dessa hedervärda insatser och eldsjälarna som utfört dem. Den berättar även om de mindre goda åren som föregick återhämtningen: skällsordet kroknäbbar vittnar om en tid då rovfåglarna sågs som människans fiende.

Men framför allt är detta en gedigen presentation av de sjutton rovfågelarter som häckar i landet, från de små stenfalkarna och sparvhökarna till de väldiga örnarna. Texten varvar fakta och allmänna upplysningar med personliga iakttagelser, saklig redogörelse med subjektiv närvaro. Det är en förtroendeingivande kombination som korresponderar väl med bildernas skärpa och klara färger.

Patrik Olofsson konstaterar att han växt upp på rätt plats eftersom Kristianstadsbygden ”sannolikt är ett av landets främsta rovfågelområden” med tretton häckande arter.

Det konstaterandet kan lätt följas av ett annat: ”Kroknäbbarnas tid” är sannolikt en av de främsta fågelböckerna som getts ut i det här landet på senare år. Balanserad text. Fantastiska bilder. Kort sagt ett praktverk.