Skolans centrala roll, då & nu

Kristianstad Artikeln publicerades
För snart 100 år sedan tog den moderna undervisningen fart, berättar Lärarstiftelsens Eva-Lis Sirén när vi står i ett klassrum vid 1920-talet.
Foto:Lasse Ottosson
För snart 100 år sedan tog den moderna undervisningen fart, berättar Lärarstiftelsens Eva-Lis Sirén när vi står i ett klassrum vid 1920-talet.

Den svenska folkskolan fyller i år 175 år, vilket firas genom utställningen "En sagolik skola" som nu har landat på Regionmuseet. "Skolan var ett gigantiskt demokratiprojekt", säger Lärarstiftelsens Eva-Lis Sirén.

Efter huvudstadens museum Waldemarsudde och Kalmar länsmuseum är det Kristianstads tur att berätta den fascinerande 175-åriga historien om den svenska folkskolan. En resa som tar oss från överfulla klassrum och aga till läsplattor och Pisa-siffror.

Så mycket har hänt, så många projekt och förändringar har skett, så många människor har varit drivande och engagerande. Ändå är grunden densamma.

– Skolan var från början ett gigantiskt demokratiprojekt, där alla, oavsett bakgrund och fattigdom, hade rätt att gå i skolan för att lära sig läsa och få en högre bildningsgrad. Och även om de flesta barn i dag knäcker läskoden redan innan skolåldern så handlar också dagens skola till stor del om läsning och bildning. Fast i dag är utmaningen att få fram en bättre djupläsning så att eleverna bland annat lär sig skilja på sant eller falskt, inte minst inom de digitala världarna.

Det säger Eva-Lis Sirén, ordförande på Lärarstiftelsen. Hon har den här utställningen i sitt blodomlopp efter att ha arbetat med den under flera år, och på söndag är det hon som håller i invigningstalet. Efter det bjuds det på teater, "Lektion med fröken Ida" av och med Rickarums Bya Teater.

Det som växer fram i de många utställningsrummen högst upp på Regionmuseet är det moderna Sverige, med skolan som den röda linjen. Här är lärarnas situation, det historiska läsprojektet Sagobiblioteket, några av skolans hjältar – från berömdheter som Selma Lagerlöf och Ellen Key till konstnärsparet Karin & Carl Larsson – krigsåren och moderniseringarna från det välmående 60-talet fram till dagens diskussioner om friskolor, betygssystem och lärarbrist.

– Skolan har alltid varit i kris, men om Jan Björklund hade tittat på 1800-talets tidiga skola när det gäller klassernas storlekar, lärarassistenternas situation och disciplinen hade han inte tyckt att det var bättre förr, säger Eva-Lis Sirén när vi står i det första rummet, som målar fram själva bakgrunden till folkskolans födelse.

Då, 1842, sa lagen att var socken måste ha en skola, inte att alla barn behövde gå. Flera föräldrar ansåg att deras barn behövdes mer på gården. Först efter 40 år infördes skolplikt.

Var avdelning av utställningen rymmer gott om kunskap, som berättar om såväl utvecklingen som den tidens Sverige. När vi hamnar framför en lärarinna vid en kateder med ett strutsägg i handen så handlar det till exempel både om när kvinnor fick bli lärare och hur undervisningen förändrades radikalt, från strikt styrd till att ta in ny kunskap med hjälp av alla sinnen.

– 1919 års undervisningsplan, genom den grundläggs den moderna skolundervisningen, berättar Sidén.

När vi rest färdigt fram till dagens skola backar jag långsamt genom utställningen och tar plats jämte en ung elev i en skolbänk. Och kanske är det just detta som gör att nästan 90000 människor hittills har besökt den här utställningen, och att fler städer väntar på att visa den. Att vi alla är, har varit eller kommer att bli elever. Vi bär alla skolan i oss.

Fakta

En sagolik skola

Utställning om den svenska folkskolan som i år fyller 175 år. Bakom utställningen står Lärarstiftelsen, och har hittills i år visats på Prins Eugen Waldemarsudde (Stockholm) och Kalmar Läns museum.

På Regionmuseet i Kristianstad öppnar den på söndag, 19/10 kl 13. Eva-Lis Sirén, Lärarstiftelsens ordförande, inviger och Rickarums Bya Teater spelar sin föreställning "Lektion med fröken Ida". Sista dag på Regionmuseet är 14 januari 2018.

För mer information, se utställningens webbsida: ensagolikskola.se

Visa mer...