Ledare

Kristianstadsbladets politiska redaktion

Om ledare
Kristianstadsbladets politiska beteckning är liberal. Det innebär att all opinionsbildning sker utifrån en liberal idétradition, med humanistiska värderingar i centrum. Vi sätter försvaret av det demokratiska styrelseskicket och FN:s universella mänskliga rättigheter först. Vi tar strid för respekt, tolerans och socialt ansvarstagande. Frihandel, näringsfrihet och den enskildes äganderätt är lika självklara som värdet av personlig integritet och individuell frihet. Tidningen står fri från varje parti och intresseorganisation. Kontakt: carolin.dahlman@kristianstadsbladet.se

Instagram: kbledare Twitter: carolindahlman

Ledare

Carolin Dahlman på Twitter