Är Fairtrade rättvist eller inte?

Ledare Artikeln publicerades

Replikskifte apropå ledare om att Kristianstad är Fairtrade City.

Replik från Maria Granefelt tf. generalsekreterare Fairtrade Sverige

Fairtrade Sverige är en del av en stor internationell rörelse som verkar för mänskliga rättigheter med handel som ett verktyg för att ge odlare och anställda bättre förutsättningar att ta sig ur fattigdom. I dag har de dryga 1500 producentorganisationer i 73 länder valt Fairtrade-certifierade av en anledning: De upplever att Fairtrade gör en viktig skillnad för odlares och anställdas inkomster, för arbetsvillkor och levnadsförhållanden.

Fairtrade är inte en partipolitisk fråga. Många Fairtrade City-diplomerade kommuner styrs av blocköverskridande koalitioner. I styrgrupperna finns en stor representation från näringslivet som jobbar tillsammans med politiker från både höger och vänster, tjänstemän och föreningsliv, allt inom ramen för arbetet med Agenda 2030.

På senare år har det publicerats en lång rad nya studier som har visat på Fairtrades positiva effekter, exempelvis från CEval-institutet vid Saarland universitetet, The Corporation for Rural Business Development (CODER) ochNatural Resourse Institute vid Greenwich University.

Fairtrade motverkar diskriminering och barnarbete, förbjuder tvångsarbete och främjar demokrati- och organisationsrätt. Med andra ord är det en fråga som många, oavsett politisk bakgrund, kan ställa sig bakom. Fairtrade kommer aldrig vara det enda sättet att motverka fattigdom. Vi ser att många aktörer behövs för att tillsammans bidra till en hållbar utveckling.

Svar från Carolin Dahlman:

Jag tror alldeles säkert att syftet med Fairtrade är gott och att ni menar väl; liksom ni är jag väldigt förtjust i konsumentmakt och uppskattar att människor genom sina egna handlingar i vardagen påverkar; det stärker oss som individer och gör oss mindre beroende av politiker. Naturligtvis är jag som liberal emot barn- eller tvångsarbete, liksom jag självklart är för demokrati och rätten att organisera sig.

Men vad som är viktigast för mig är att människor faktiskt kommer i arbete och befrias från fattigdom, inte att en generalsekreterare i Stockholm säger att de gör det. Där har Fairtrade fortfarande mycket att bevisa, och att hänvisa till olika forskningsrapporter utan att specificera innehållet blir spel för gallerierna för att uppnå trovärdighet – men det ser intelligenta människor snabbt igenom. Var är siffrorna och de konkreta resultaten?

LO äger Fairtrade, och att personer från flera partier stödjer organisationen gör den inte mer vettig eller verkningsfull. Ord kan man inte äta, men det är mest sådana som kommer från organisationen. Dessutom går många värdefulla kronor till att sprida orden i stället för att minska fattigdom.

Nästan all global handel är viktig och bör stöttas. Vi behöver inga särskilda politikerstöttade skrytprojekt för det. Vi behöver inte styrgrupper och kommunala tjänstemän, timmar i möten och reklam i radio. Vi väntar fortfarande på bevis på att skattebetalarnas pengar gjort nytta och inte bara gått åt till lull.

Länk till ledaren