Carolin Dahlman: Människor är riksintressen

Ledare Artikeln publicerades

Natur och kultur ska skyddas och folk trängas. Det är något fel med länsstyrelsens logik.

Cirka 247 500 kvadratkilometer, 55 procent av Sveriges yta, har definierats som statligt riksintresse. Dessa områden anses så viktiga att bevara att man absolut inte får bygga exempelvis bostäder där. Det betyder att vi svenskar har massor av plats för att titta på fåglar, men att vi tvingas bo trångt och dyrt. Det är så att man vill gråta.

På över hälften av Sveriges mark är det alltså tvärstopp för folk att få slå rot. Där ska tydligen orrar, vattensalamandrar och historiska minnen husera. Inte människor.

Nyligen satte länsstyrelsen i Skåne stopp för bygget av en skola då ”miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller kraven enligt miljöbalken” och att grundskolan kan hota Natura 2000. På den plats där elever från olika delar av staden hade kunnat mötas ska man med näbbar och klor skydda ”statligt riksintresse”. Fåglarna vinner. Människorna förlorar.

  ”Det här försätter kommunen i en ordentlig knipa, säger byggnadsnämndens ordförande Sonny Modig (FP). (Kristianstadsbladet 12/3)

  Han är inte Sveriges ende frustrerade lokalpolitiker. Riksrevisionens granskning häromåret visade att statens hantering av riksintressen i många fall hindrar och försvårar för kommunerna med bostadsbrist att planera byggandet av nya bostäder. (2013:21)

  ”Många riksintressen är otydliga, inaktuella och hindrar nybyggnation trots att de saknar värde”, säger Anders Knape på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

  Länsstyrelsen tycks vara en makthavare, som gör mer än att skaka hand med Kungen då denne är på besök. SKL har varnat för att kommunerna ofta får motstridiga besked från länsstyrelserna då de tar fram detaljplaner, vilket gör att bostäderna blir dyrare än nödvändigt.

  Överallt händer det. Ett nytt bostadsområde inklusive förskola i Ängelholm stoppades då det inkräktade på jordbruksmark. Ett fyravåningshus i Höganäs stoppades då det skulle ligga för nära en kyrkogård. Ett äldreboende i Frövi stoppades för att järnvägen skulle kunna skada de boendes hälsa. Villabyggen stoppades i Vik på grund av hasselmöss.

  En vindkraftsutbyggnad i Skara stoppades nyligen på grund av tranors, svanars och gäss sträckflygning. En vindkraftspark i Arkelstorp stoppades 2011 för att rädda en utrotningshotad fladdermus. Grupphus i Yngsjö stoppades 2010 på grund av skyddsvärda växter. Fyra vindkraftverk i Sävsjö stoppades på grund av att en tjäderhona och en spelande orre kunde påverkas.

  I december utökade länsstyrelsen dessutom strandskyddet till 300 meter, från tidigare 100 meter. Bostäder, lantbruk, allt fick stå tillbaka för havets vågor.

  För Kristianstads kommun blir det nu besvärligt; skolan behövs men får inte byggas, och det kan bli en tidsförskjutning på minst ett och ett halvt år. ”Men skolan behöver byggas nu”, säger Sonny Modig (FP).

  Det struntar länsstyrelsen i. Och vad orrarna tycker, det vete fåglarna.

  Kolla in klippet: