Dags att hjälpa Malmö

Ledare Artikeln publicerades

Skåne halkar efter övriga Sverige. Malmös långvariga S-styre måste få stöd från hela Skåne för att klara ut svårigheterna. Att Malmö utvecklas i rätt riktning är en förutsättning för att övriga Skåne ska må bra.

Skåne har sedan länge högre arbetslöshet och lägre sysselsättning än övriga landet. I Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik visar en svag nedgång i arbetslösheten till 9,9 procent, väsentligt högre än rikssnittet på 7,4 procent. Skillnaden är stor mellan inrikes födda och utrikes födda – i den senare gruppen är arbetslösheten i Skåne över 25 procent. Att de nyanlända som kom till Sverige 2015 nu kommer in i statistiken är tydligt, det märks i kommuner som Östra Göinge där mottagandet var stort och arbetslösheten bland utrikes födda är över 50 procent.

Annars är det i de mindre kommunerna som arbetslösheten är lägst, kommuner som Sjöbo, Höör, Hörby, Skurup och Ystad har exempelvis mindre än halva arbetslösheten jämfört med Malmö. Även Trelleborg, som tog emot många ensamkommande, ligger långt under Malmös arbetslöshet. Trelleborg har för övrigt en lokal arbetsmarknadsmodell som många håller fram som ett föredöme.

Det är alltså i Skånes ekonomiska centrum som problemet med arbetslöshet är som störst och den ekonomiska skillnaden mellan olika grupper är påtaglig. Att Malmö har en social problematik och grov brottslighet som kräver särskilda åtgärder är uppenbart. Det skadar hela Skåne, som blir allt mer av en integrerad arbetsmarknad. Även nordöstra Skåne behöver ett välfungerande Malmö, Blekinge är inte mycket att luta sig emot och Ikea kan inte anställa alla.

Malmös problem är så allvarliga att stadens egna politiker inte klarar av att lösa dem. Delvis kan det skyllas på omständigheter som påtvingats utifrån – som möjligheten till fri bosättning för nyanlända, EBO, men självklart faller en mycket stor del av ansvaret på de styrande i staden. Socialdemokraterna under Ilmar Reepalu och Katrin Stjernfeldt Jammeh har varit bättre på att skapa flotta kongressbyggnader och lyxbostadsområden än på att överbrygga klyftor.

Socialdemokraterna i Malmö måste svälja stoltheten och vända sig ut mot övriga Skåne, både partikamrater och Allianspolitiker, för att få stöd i att vända utvecklingen. Malmö ska inte skylla sina svårigheter på grannkommunerna och grannkommunerna måste inse att de aldrig klarar sig utan Malmö. Malmö situation måste i valet 2018 bli en angelägenhet för alla skåningar och alla skånska politiker.