Företag är viktigare än fastigheter

Ledare Artikeln publicerades

Privatpersoner borde få dra av på skatten för investeringar i mindre företag.

Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Fyra av fem jobb skapas i småföretag. Men när växande startups och familjeföretag vill investera håller bankerna emot, visar en ny rapport från organisationen Företagarna. 69 procent av företagen uppger att bankerna ställer alltför höga krav på säkerheter, exempelvis personlig borgen.

Effekten blir att man istället lånar av närstående. Andelen företagare som lånat av familj, vänner eller ägare har fördubblats sedan 2016.

Det är en märklig situation. Räntorna är historiskt låga. Ändå har småföretagen svårt att få låna pengar. Samtidigt har som bekant den privata skuldsättningen skenat. Hushållens skuldberg är nästan 4 000 miljarder kronor – en fördubbling i relation till inkomsterna de senaste 20 åren.

Det betyder att något är skevt i det finansiella systemet. Visst kan företagande innebära en större risk än ett bostadsköp. Men belöningen för den ökade risken är också en högre avkastning, när företag växer och ökar sin vinst.

Så ser alltså inte kalkylen ut för de svenska bankerna. Den fram till nyligen haussade bostadsmarknaden har varit ett enklare sätt att tjäna pengar på utlåning.

När den utvecklingen nu vänder kanske man kan hoppas på att kapitalflödena istället riktas mot företagen. Men det finns också politiska reformer som skulle underlätta för företagens finansieringsmöjligheter.

Som Företagarna föreslår i sin rapport borde det så kallade investeraravdraget utökas. Det innebär att privatpersoner får dra av på skatten för investeringar i mindre företag. Regelverket för personaloptioner, där anställda kan ges en andel i företaget istället för högre lön, bör också vidgas. Där genomförde regeringen välkomna förändringar i höstas, men satte onödiga begränsningar, exempelvis om att företag som vill utnyttja regelverket inte får ha mer än 50 anställda och 80 miljoner kronor i omsättning.

Man kan nog också tänka sig att en bostadspolitisk reform skulle påverka företagens möjligheter. En ny fastighetsskatt, minskade ränteavdrag eller andra avkylande åtgärder gör det mindre lönsamt för bankerna att driva på bostadsutlåningen. Det är ännu ett skäl till en blocköverskridande uppgörelse på området. För Sveriges tillväxt är företagen betydligt viktigare än fastigheterna.