GMO-skeptikerna hindrar utveckling som alla skulle vinna på

Ledare Artikeln publicerades
Vete i solsken.
Foto: Matthias Schrader
Vete i solsken.

Alla moderna grödor har förädlats på något sätt. Ändå är motståndet starkt just mot GMO-grödor. Tyvärr får det negativa konsekvenser.

Vad sägs om grödor som kräver mindre odlingsmark, bekämpningsmedel och gödsel? Som kan producera koldioxidneutral energi och minska skövlandet av regnskog?

Genom genmodifiering, GMO, är det möjligt. Men trots att miljövinsterna är stora motverkas GMO-områdets utveckling av såväl Miljöpartiet som den statliga miljömärkningen Svanen.

Miljöpartiets skepsis har bland annat tagit sig uttryck i ökade möjligheter för EU-länder att förbjuda GMO-grödor och i motstånd mot forskningspengar från både staten och EU.

När Svanen under hösten började miljöcertifiera fondsparande ställde de kravet att fonderna inte skulle investera i GMO.

Det möttes av starka protester från forskare. På SvD Debatt förklarade fem professorer, tillika medlemmar i Kungliga Vetenskapsakademien, att forskningen sedan länge konstaterat att GMO varken är mer eller mindre riskabelt för människa eller miljö än andra tekniker. Svanen svarade med att ifrågasätta forskningskonsensus, men också forskarnas oberoende (21/11 och 20/2).

Både Svanen och Miljöpartiet hänvisar till den så kallade försiktighetsprincipen, som säger att man inte ska använda sig av en gröda innan man kartlagt dess konsekvenser. Men försiktighetsprincipen har gjorts om till en förhalningsprincip, menar Torbjörn Fagerström, professor i teoretisk ekologi och Jens Sundström, docent i växtfysiologi, i Vetenskapsrådets tidning Curie. De menar att GMO-motståndarna bara kräver mer kunskap, utan att någonsin precisera vilken information som behövs för att man skulle vara nöjd.

Skepsisen mot GMO som metod är också märklig. Den mer moderna bioteknik som utvecklades på 1970- och 80-talen, och som gjort specifik genmanipulation möjlig, är visserligen avancerad. Men den är inte väsensskild från annan växtförädling. Varken jordgubben, limen eller rågvetet hade existerat utan medveten korsning och förädling. Att vi vant oss vid dem gör dem inte i grunden annorlunda än GMO-grödor.

Vinsterna med GMO är för stora för att slösas bort. Såväl Miljöpartiet som Svanen måste släppa sina förutfattade meningar och börja lyssna på forskningen. Det duger inte att bara ta till sig vetenskapen när det passar.