Malin Lernfelt: Mobiler har inget i klassrummen att göra

Ledare Artikeln publicerades
Foto:JESSICA GOW / TT

Lärare som propagerar för mobilanvändning i klassrummen blir ett allt större problem.

En gång i tiden stod eleverna för äpplena. En saftig frukt lämnades på katedern i förhoppning om att det skulle ge utdelning när det var dags för betygssättning. Numera är rollerna omvända. I dag är det lärare som kommer dragandes med äpplena. Med liv och lust säljer vad många i skolans värld kallar ”Applelärare” in Iphones och Ipads till kollegor och kommunala IT-samordnare samtidigt som de offentligt propagerar för en användning av datorer, paddor och mobiltelefoner i skolan på ett sätt som är långt i från vetenskapligt.

Det går inte att blunda för att Apple agerat smart. Genom att på ett tidigt stadium knyta aktiva lärare till sig, har företaget kunnat ta stora kliv in i skolan. De lärare som vid sidan av sina ordinarie tjänster agerar konsulter för Apple tycker såklart att detta är toppen. Men det är inte toppen alls. För deras agerande är sällan gynnsamt för skolan som helhet, för elevernas möjligheter att lära, för jämlikheten eller för skattebetalarna som ska stå för fiolerna.

När enskilda lärare knyts till en leverantör finns en allvarlig risk för att de skattepengar som kommunen använder för att köpa teknik, inte går till den som kan leverera bäst vara till bäst pris, utan till det företag som har en särskild relation med tongivande personer inom lärarkollektivet.

Ett annat stort problem som blivit allt tydligare på senare tid är även hur Applelärarna i sin vurm för digitalisering vänt ryggen åt den forskning som visar vad som gynnar långsiktig inlärning. All teknik lämpar sig inte för alla lärsituationer. Något som definitivt inte bör användas på lektionstid är mobiltelefoner.

Att dessa stör elevernas koncentration och påverkar skolarbetet negativt finns det idag ett antal vetenskapliga studier som slår fast. Detta var också vad läraren Isak Skogstad, som blivit en av de tydligaste förespråkarna för såväl vetenskaplighet som ordning och reda i skolan, påtalade när UR:s Skolministeriet nyligen tog upp frågan (1/11). Skogstad bemöttes av Anders Enström, som är en så kallad Applelärare. Enströms argument för varför elever bör få använda mobiler under lektionerna är smått bisarra. Bland annat att ”eleverna har hela sitt liv där”. Vilket tvärtom är det allra bästa skälet till att telefoner ska vara inlåsta under skoltid. Det liv som barn och unga har på Instagram, Snapchat eller musical.ly får de leva på fritiden.

Läraren Sara Persson tar dessutom på sin blogg upp ytterligare en aspekt av mobilanvändning på lektioner. Eftersom mobiler inte tillhandahålls av skolan tvingas ekonomiskt utsatta elever att skylta med sin status. Det är oacceptabelt. Skolan bör som Sara Persson skriver ”inte vara en arena för ekonomisk eller social uppvisning”.

Nog för att vi har en nationell IT-strategi för skolan, att året är 2017 och vi bör sträva framåt. Men denna strävan bör inte leda till att vi accepterar ovetenskaplighet i klassrummen.