MP sätter hasselmöss före människor

Ledare Artikeln publicerades
Löfven och Lövin.
Foto:Jonas Ekströmer/TT
Löfven och Lövin.

Svenskarna letar desperat efter bostäder. Men runtom i landet sätter MP stopp för bostadsbyggen med hänvisning till diverse insekter och grönområden. Skönhet och grönhet får inte stå över människors behov av hem.

”Era partier stoppar byggprojekt runtom i landet. Har man inte hittat något utrotningshotat djur så har man hittat spår av utrotningshotade insekter”, röt Anna Kinberg Batra (M) när den svåra bostadskrisen diskuterades i söndagens partiledardebatt i SVT (29/5).

Men detta höll Isabella Lövin (MP) inte alls med om. ”Vi har inte på något sätt förhindrat byggandet på den typen av saker”, sa det nya språkröret tvärsäkert.

Och ljög väljarna rätt upp i ansiktet.

Miljöpartiet har i riksdagen motsatt sig förslag om uppluckring av strandskydd, flexiblare bullerregler, minskade tillgänglighetskrav och korta planprocesser (SvD 26/5). Grön ungdoms förslag om enklare regler röstades ner på kongressen nyligen, så Stefan Löfvens prat om att regeringen ska förenkla regler kanske bara blir tomma ord; utan stöd av sitt stödparti blir det knappt fler hus gjorda. ”Vi ska bygga och vi ska bygga mycket”, dundrade statsministern i partiledardebatten. Jomenvisst. Men hur ska det gå till?

MP är dessutom ofta en broms i byggnadsnämnderna där man ofta prioriterar sådant som naturreservat och utrotningshotade djur före snabbt bostadsbyggande.

I Kristianstad tycks MP, enligt byggnadsnämndens ordförande Sonny Modig (L), inte hota framtagandet av nya hem eller skolor, men i andra kommuner ser det värre ut.

I Stockholm – där kön till att få bostad är 14 år – har den rödgrönrosa majoriteten förhalat eller stoppat 20 000 bostäder sedan man tillträdde 2014. Tiden för att göra en detaljplan har ökat från 17 till 23 månader och i byggnadsnämnden skjuts ärenden regelbundet upp, vilket skapar ytterligare förseningar. MP driver frågan om att skapa sju nya centrala naturreservat – i flera av fallen i direkt konflikt med planerade bostadsprojekt, skriver Svenska Dagbladet (26/5). I skrivelser i Stadsbyggnadsnämnden påpekas gång på gång att det är viktigt att bevara en granhäck, en pulkabacke, ekar, värdefulla träd och parkstråk.

I Alingsås vill MP stoppa ett bostadsbygge då ”området gränsar till riksintresse för kultur och inom området finns kulturvärden (stenmurar, odlingsrösen och äldre vägsträckning) som bör värnas” (24/3).

För några år sedan stoppade bland andra MP bostadsbyggen i Simrishamn med motiveringen att landets mest hotade groddjur finns där. ”Den grönfläckiga paddan påträffades vid den inventering som gjordes i området. Här finns också strandpadda och hasselmus” (Ystads Allehanda 25/1 -11)

I Jönköping röstade MP avslag på en detaljplan som hade kunnat leda till 62 kedjehus, 6 villor, 7 radhus och 33 bostäder i flerbostadshus. Som skäl framfördes att det hittats spår av skalbaggen Reliktbock i fem tallar varav tre hade behövt avverkas för att bygga.

I Uppsala stoppas människor från att bo för att MP menar att en björkallé kan skadas. Dessutom vill man beakta att bygget skulle lägga nära ett skogsområde som hyser den ovanliga och hotade skalbaggen cinnoberbagge samt grön sköldmossa.

I Lund vill MP att det ska ställas högre energi- och miljökrav vid nybyggnationer än vad som görs i dag.

I november beslutade kommunfullmäktige i Kristianstad att anta detaljplanen för Lingenässkolan. Nästan samtliga ledamöter ville bifalla och bara en var emot – gissa från vilket parti han kom.

Att nye bostadsministern Peter Eriksson (MP) redan på presskonferensen i onsdags talade om vikten av vackra bostäder visar hur världsfrånvänt partiet är. I en tid när 240 kommuner har bostadsbrist och Boverket envist upprepar att det behöver byggas 700 000 bostäder inom den närmaste tioårsperioden kan inte skönhet komma på första plats. De trångbodda och hemlösa, de som inte kan expandera sina företag, de som drabbas av den lägre tillväxt som brist på bostäder leder till skulle nog hellre se fler rum än rum som är fina att se på.

”Det är inte så att Miljöpartiet är någon slags häst som sätter sig på bakhasorna i det här sammanhanget generellt sett”, menar Peter Eriksson (MP) – uppenbarligen utan att ha kollat med sina kollegor i Alingsås, Stockholm och Simrishamn. För nog hörs det ett och annat gnäggande från diverse lokalpolitiker?

Det finns naturligtvis miljöpartister som står på människornas sida. David Lind (MP) från Gävle skriver i Arbetarbladet: ”Det är inte rimligt att försvara och bevara varje gräsplätt eller skogsdunge som någon gång använts för rekreation” (12/5). Men han står ganska ensam.

Och dessvärre är inte heller Socialdemokraterna de bostadslösas bästa vän. ”Den här regeringen tar ansvar och investerar massivt”, påstod Stefan Löfven i debatten. Och ljög väljarna rätt upp i ansiktet.

Att 6 miljarder kronor skulle vara ”massivt” är mytomani. Enligt Jan Björklund (L) behövs två tusen miljarder. ”Några miljarder i subventioner gör varken till eller ifrån”.

Ja, enligt Newsec Property Outlook gör demografiska förändringar att det kommer att behövas investeringar på drygt 1 500 miljarder till 2030 (10/3).

6 miljarder är 0,4 procent av den siffran. Att kalla det massivt är att ta i en smula.

Lyckligtvis ökar byggandet och spadar sätts i marken här och där. Det finns bland annat planer på att bygga 120 lägenheter vid ishallen i Kristianstad. Bygglovshandlingar har lämnats in till kommunen och nu ska det ”bara” godkännas. Roger Jönsson, som är bygglovschef, det vill säga ansvarig tjänsteman, ser positivt på planerna. Kommunalrådet Pierre Månsson (L) är också glad. ”Det är väl roligt om vi kan få fart på byggandet” (30/5).

Ja, det vore roligt. Minst sagt. Människors hem bör prioriteras framför paddors.

Läs gärna också:

Människor är riksintressen

Och dela, så påverkar vi fler tillsammans :)