M:s röstfiske gör inte Östersjön säkrare

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Janerik Henriksson/TT

Breda uppgörelser om försvarspolitiken behövs.

Om regeringen inte satsar två miljarder på försvaret i höst så lämnar Moderaterna den blocköverskridande försvarsgruppen, meddelade Anna Kinberg Batra (M) i Almedalen.

Hennes besked har fått kritik från såväl försvarsminister Peter Hultqvist (S) som från allianskollegor. Inte minst riskerar utspelet att slå tillbaka mot Moderaternas uttalade vilja att sätta press på regeringen. Utspelet ser ut att blockera Kristdemokraternas försök att höja anslagen ytterligare. Samtidigt har de miljöpartister som hoppas på låga anslagsökningar nu genom media bjudits på M:s förhandlingsbud.

Att öka Sveriges försvarsförmåga är en av politikens viktigaste uppgifter. Sverige är i dag det land runt Östersjön som satsar lägst andel av sina resurser på försvar. Samtidigt präglas Sveriges närområde av ett aggressivt Ryssland.

Utan ett starkt försvar är det alliansfria Sverige en huvudvärk för försvarsplanerarna även i grannländerna. Det är därför positivt att M arbetar för att lämna det ointresse för försvarspolitik som präglade Reinfeldtåren. Men hennes utspel framstår dock mer som röstfiske än ett genomtänkt förslag för fördjupad debatt och ökad trygghet.

De pågående förhandlingarna inom försvarsgruppen är ett försök att komplettera försvarsbeslutet från 2015. Det behövs. Men för att vara trovärdig behöver försvarets inriktning bred politisk förankring. M riskerar nu att, precis som Liberalerna redan har gjort, ställa sig utanför rådande uppgörelse.

Sverige har en lång tradition av breda uppgörelser om försvar och säkerhet. Kinberg Batras utspel ser nu ut att skada både sommarens förhandlingar och traditionen av att komma överens om en långsiktig försvarspolitik.