Nils-Eric Sandberg: Förväntningar styr oss

Gästkrönika Artikeln publicerades

Vad styr människors handlingar? Är det yttre plötsliga händelser, som att invandringen exploderar eller att Stefan Ingves plötsligt ändrar räntan på ännu ett obegripligt sätt?

Nej, kanske inte. Den amerikanske ekonomen Robert Lucas – som för ett antal år sedan fick ekonomipriset – utvecklade en teori om ”rational expectations”, det vill säga rationella förväntningar.

Den säger att rationella personer – det vill säga främst de som inte ingår i miljöpartiet – lär sig hur myndigheterna agerar, och därmed förväntar sig vad de ska hitta på nästa gång. Därmed anpassar de sina beteenden efter förväntningarna.

Den radikala slutsatsen av detta blir att ekonomisk politik är omöjlig – när politikerna sätter in en ny åtgärd har människor redan förväntat sig den, och intagit neutraliserande positioner.

Några exempel.

Förmögenhetsskatten innebar att sparande beskattades fyra gånger – inkomstskatt, löneskatt, skatt på avkastning, och så skatt på innehav. Enligt Skatteverket ledde den till att 500 miljarder kr emigrerade. Ekonomen Stefan Fölster kontrollerade kalkylen och fann att om avkastningen räknades in har cirka 1 000 miljarder kronor lämnat Sverige, och genererar inkomster i andra länder.

Nu är förmögenhetsskatten avskaffad. Vänstern vill återinföra den. De som äger de utvandrade miljarderna tar inte hem sina pengar så länge de förväntar att skatten kommer tillbaka. Något för Löfven att tänka på, när han ägnar tid åt sådan verksamhet.

Förslaget om ett lågt vinsttak för privata välfärdsföretag gick inte igenom – den här gången. Men förväntningarna om att det återkommer, och kanske går igenom, bromsar investeringarna i de företagen. Där arbetar cirka 250 000 personer.

De rödgröna och centern har bestämt att 9 000 ynglingar från Afghanistan, som saknar asylrätt, ska få stanna. Det bryter sönder asyllagstiftningen – och det blir inte billigt.

Beslutet att ge dem uppehållstillstånd skapar givetvis förväntningar i Afghanistan. Alla vet att ett nej på asylansökan i Sverige betyder ett ja.

Hur gick det för Robert Lucas, som formulerade teorin om rationella förväntningar?

Han talade givetvis med hustrun över köksbordet om sin teori. Hon lärde sig den. Så hon förväntade sig att hennes begåvade man kunde få ekonomipriset. Det blev skilsmässa. Hon fick i skilsmässoavtalet in en paragraf som sa att om Lucas inom fem år fick ekonomipriset skulle hon få hälften av pengarna,

Robert Lucas fick ekonomipriset, fyra och ett halvt år efteråt.

Nils-Eric Sandberg är före detta ledarskribent i Dagens Nyheter samt publicist i filosofiska och ekonomiska ämnen.