Replikskifte om ledare om nya jämställdhetsmyndigheten

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Carolin Dahlman

Ledaren "Håll schymanismen borta från den nya myndigheten" (3/5)

Replik från Maria Grönroos, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

"Det är svårt att se den röda tråden i Lernfelts kritik - är det grundforskningen, den tillämpade forskningen eller jämställdhetspolitiken som är problemet?

Anklagelser om att genusforskningen är politiskt präglad har riktats mot fältet sedan 70-talet. Att sekretariatet ”pratar hudfärg” stämmer. Inom kritisk forskning studeras rasism och hur föreställningar om hudfärg och etnicitet påverkar människors villkor. Att ”räkna huvuden” är en del i kartläggandet av ojämställdhet, på samma sätt som man jämför löner, uttag av föräldraförsäkring eller uppklarningsprocent för våldsbrott.

Att våra medarbetare har olika syn på vad som är viktiga frågor är givet och tillåtet i en demokrat. Lernfelt oroar sig för vad hon kallar ”schymanistisk sekterism” och har synpunkter på vad verksamheternas ledare bör företräda för ståndpunkter. Här är distinktionen mellan myndighetsutövning, politik och forskning av yttersta vikt.

Myndigheten ska arbeta med den av regeringen fastställda jämställdhetspolitiken. Sekretariatets uppgift är att främja genusforskningen, inklusive kritisk forskning om jämställdhetspolitiken. Men än viktigare är forskningens frihet och forskares rätt att själva välja teori, metod och forskningsfråga.

Svar från Malin Lernfelt

Att hävda att meningsmotståndare saknar röd tråd i sina resonemang eller är förvirrade är en härskarteknik som företrädare för akademin bör hålla sig för god för. Vad det här handlar om är precis det faktum att "jämställdhetspolitiken präglas av olika synsätt på feminism och jämställdhet beroende på politisk ideologi", att forskning och politik är olika saker och att anklagelserna om att genusforskningen är politiskt präglad i allra högsta grad är befogade. Det är de facto ett allvarligt problem att ett på papperet brett forskningsfält i realiteten allt mer snävats in.

Nationella sekretariatet för genusforskning är inte ett politiskt parti eller en radikalfeministisk tankesmedja, utan har ett brett uppdrag att vara en plattform för samtal inom svensk genusforskning. Ur det perspektivet är det besvärande att i princip allt som lyfts fram av sekretariatet har stark vänsterideologisk slagsida. Medarbetarna (i alla fall de som får komma till tals på olika plattformar) har heller inte alls "olika åsikter". Tvärtom.

Jag delar Grönroos syn på vikten att värna forskares frihet. Men då i en mer omfattande mening än Fi-feministers frihet att prägla en framtida myndighet med sin antiliberala agenda och därigenom underminera trovärdigheten för ett viktigt samhällsuppdrag.