Sekularisera Sverige

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Lars Pehrson / SvD / TT

Religion är en privatsak och ska hållas långt från skattebetalarnas verksamheter.

Jag har inget emot att folk väljer att tro eller samlas i kyrkor. Men när gudomar ställs över individer tycks människor totalt tappa huvudet och respekten för varandras värde. Därmed blir religion en fråga för alla.

Förbud av religioner vore naturligtvis vara att gå för långt. Däremot borde politiker och tjänstemän sluta sponsra eller liera sig med religiösa rörelser. Det finns för många exempel på att det har gått snett.

En kyrka fick 300 000 kronor i statligt stöd från Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, för att integrera nyanlända eritreaner – trots att det finns kända kopplingar mellan kyrkan och den totalitära regimen i Eritrea, det vill säga dem som många flytt ifrån (Kaliber 11/9). 

En moské i Uddevalla har under några år fått totalt en kvarts miljon av skattebetalarna – bland annat för att undervisa barn – och nyligen uppdagades det att man har bjudit in till salafistiska föreläsningar. Moskén har också kopplingar till en hemsida som uppmanar kvinnor till tålamod om deras män slår dem.

Sveriges Förenade muslimer, SFM, fick under ett par år pengar från Mucf. När det uppdagades vilken slags radikala föreläsare SFM haft drogs pengarna tillbaka, men bara sedan media granskat.

När Malmös nya moské, sponsrad av wahhabistiska Qatar, invigdes i våras deltog kommunalrådet Frida Trollmyr (S). ”Förhoppningsvis kommer det här kulturcentret att vara till glädje för ett stort antal Malmöbor”, sa hon (Sydsvenskan 17/5). Men vilken kultur förmedlas? På bilderna från invigningen syntes ett 50-tal män. Bara män.

Internationellt ser vi alltför ofta hur religioner och kyrkor skapar grupperingar som leder till konflikter. I Burma flyr för tillfället hundratals människor ur den muslimska folkgruppen Rohingyas. ”Det hänger samman med hela nationalismen som är bunden till buddhismen, en slags nationalismbuddhism, förklarade Jan Hjärpe, professor och islamolog (Aftonbladet 3/9).

I Indien lynchas – och till och med mördas – muslimer för att ha ätit nötkött, det vill säga slaktat det djur som många anser vara heligt. Premiärministern har rötter i extrem hindunationalism som ger sig själva tolkningsföreträde av den hinduistiska religionen (som värnar om korna). Man sätter alltså kossor högre än människor.

IS har som mål att utrota yazidiernas identitet genom att döda dem som vägrar konvertera till islam. I Egypten vill de bli av med kopterna, landets största kristna grupp.

Kort sagt, runtom i världen lider människor för att vissa tycker att de tror på fel gud. Det är groteskt. Ett friskt samhälle bör på alla sätt hålla sig undan.

Det bästa vore att helt slopa religionen i svenska skolan och i public service, samt omedelbart sluta ge statliga bidrag till religiösa föreningar. Den svenska kyrkan med sina gulliga psalmer och kärleksfullhet må vara harmlös, men det finns religiösa rörelser som utgör hot mot vår frihet. Bäst är att säga nej till alla, att låta religiösa rörelser finansiera sin egen verksamhet, och överlämna de olika skattefinansierade projekten till enbart sekulära organisationer.

Nyligen förändrade regeringen reglerna kring vilka som kan anställa arbetslösa med hjälp av skattepengar till att även gälla trossamfund. Detta bör genast stoppas.

Att kyrkan tillåts erbjuda jourhavande präst via SOS Alarms larmnummer eller att det sänds kristna andakter både i P1 och SVT bör ifrågasättas. För att undvika att andra kyrkor en dag säger ”ursäkta, men ska inte vi ha samma rättigheter till utrymme” bör man redan nu dra en tydlig gräns. Risken är för stor för att antidemokratiska och antiliberala tankar annars kommer att marknadsföras fritt ut i etern.

Och varför åtföljs riksdagens öppnande av en kristen gudstjänst? Släpp allt detta. Sköt tron privat.

Det är absolut inte så att alla kristna är pedofiler eller homofober bara för att vissa är det. Inte alla muslimer misstror demokrati eller begränsar kvinnors frihet. Alla hinduer misshandlar inte människor som äter biff. Den som tolkar problematikenpå det sättet sladdar runt i en religionsrasistisk mylla.

Men att kyrkor borde tillhöra privatlivet, medan vårt gemensamma ska vara fritt från inblandning, blir allt mer tydligt. Det betyder inte att svenskarna ska behöva sluta tro, men att det offentliga bör sätta upp en gräns.