Sluta göra vårdpersonalen till byråkrater

Ledare Artikeln publicerades
Låt henne få göra det hon är bäst på.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Låt henne få göra det hon är bäst på.

Vårdpersonalen fortsätter att få fler administrativa uppgifter, trots löften om motsatsen.

Sedan årsskiftet ska vårdrelaterade klagomål riktas direkt till vårdgivaren, istället för till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Vårdgivaren har sedan skyldighet att svara på klagomålet inom fyra veckor.

Den nya lagen är resultatet av den så kallade klagomålsutredningen, och motiveras med att det stärker patientskyddet och frigör resurser för IVO.

Det är två dåliga skäl. Lagändringen är ett perfekt exempel på hur välmenande förslag förvandlas till ytterligare sten på börda när de infogas i den redan stora vårdbyråkratin. När läkare och sjuksköterskor måste lägga tid och kraft på att besvara klagomål, oavsett hur relevanta eller välgrundade de är, tas den tiden från det konkreta vårdarbetet.

Det gäller inte bara inom vården. Särskilt lärare har vittnat om hur allt mer tid går till att fylla i utvärderingar och blanketter om måluppfyllnad, istället för att ägna sig åt undervisning och förberedelser.

New Public Management, NPM, kallas den riktning inom offentlig förvaltning som skapat dessa administrativa extrauppgifter. NPM blev populärt på 1990-talet för sitt sätt att föra in managementmodeller och styrverktyg från företagsvärlden in i staten.

Men NPM har de senaste åren kritiserats inte minst av regeringen för att leda till mer byråkrati. Det var bland annat därför civilminister Aradalan Shekarabi (S) tillsatte den så kallade Tillitsutredningen, som syftar till att tjänstemän i offentlig sektor ska få större handlingsfrihet på eget ansvar.

Den tilliten kan inte ha varit inte särskilt stark, för mindre än två år senare ska nu landets vårdpersonal ännu en gång få nya uppgifter som inte minskar vårdköerna.

Självklart ska patienters klagomål tas på allvar. Men redan innan den nya lagen kom på plats har vårdgivare haft ansvar för att göra Lex Maria-anmälningar om fel har begåtts. Det är inte heller uppenbart att klagomål hanteras bättre av vårdgivarna än av en specialiserad myndighet.

Regeringens motivering vittnar också om ett märkligt perspektiv, när man pekar på att IVO inte hunnit med alla klagomål. Det logiska hade förstås varit att ge IVO mer resurser, inte att lägga över uppgiften på de som utför kärnverksamheten.

Låt vårdens personal bedriva vård. Och sluta införa välmenande lagändringar som gör välfärdens producenter till byråkrater.