Näringsliv

Sigrid Jonasdotter från Plusgymnasiet driver Sigrid Jonasson UF: "Jag har skrivit en bok om träning och hälsa i mitt UF-företag. Jag har alltid gillat träning och hälsa, är instruktör på ett gym och utbildar mig också till personlig tränare. Utgångspunkten för min bok är att hälsa är något vi pratar mycket om men få har egentligen definierat för sig själv vad hälsa är för just dem. Jag har skrivit utifrån mitt perspektiv, och haft mig själv i åtanke där jag var för några år sedan." "Under tiden jag arbetat med mitt UF-företag har jag insett att det egentligen inte är min bok jag säljer, eller ens mig själv. Det jag säljer är mitt budskap – och det är också det viktiga."
Foto:

Näringsliv