Genmodifierade växter är på gång trots motstånd

Näringsliv Artikeln publicerades

Det borde vara egenskaperna hos en växt som avgör om den ska kontrolleras, inte tekniken som används för att ta fram den.  Det anser 41 forskare inom växtförädling på Alnarp, Ultuna, Umeå och Stockholms universitet samt KTH. De anser att EU:s restriktiva lagstiftning mot genmodifierade växter är otidsenlig och motverkar en bättre miljö.

Därmed får försöken som påbörjats med genmodifierad potatis i Skåne kraftig uppbackning från vetenskapen. Flera av forskarna har lämnat miljörörelsen på grund av dess motstånd mot GMO, skriver de på DN Debatt 1 oktober.

Det första försöket inom EU att odla fram genmodifierad matpotatis har inletts i Norra Sandby 15 kilometer nordost om Hässleholm nära gränsen mot Östra Göinge.

Företaget Plant Science Sweden i Svalöv fick tillstånd av Jordbruksverket att ta fram matpotatisen Fortuna med gener som är resistenta mot bladmögel och brunröta.  Nu används kemiska bekämpningsmedel som därmed i framtiden kan ersättas. Tidigare experiment i Kristianstad med GMO-potatisen Amflora medför att stärkelsen bättre kan användas vid ytbehandling av papper och tillverkning av lim.

Lagstiftningen inom EU är så pass restriktiv mot GMO att offentliga institutioner och små företag inte har råd med de cirka 100 miljoner kronor det kostar att forska fram färdigt utsäde till en genmodifierad växt, vilket dessutom mycket är mycket tidsödande.

Det har medfört att endast multinationella storföretag får monopol på GMO-växter.

Forskarna hävdar också att miljörörelsens motstånd mot genmodifierade växter motverkar övergången till ett hållbart jordbruk och dessutom gynnar deras motstånd paradoxalt nog de stora kemiföretagen, som kan fortsätta sälja kemikalier till jordbruket.

Det handlar om en enorm marknad, cirka 10 procent av världens jord. Forskarna hävdar att miljörörelsens motstånd mot genmodifierade växter motverkar övergången till ett hållbart jordbrukbruksmark används redan för genmodifierade grödor med USA i spetsen.

500 oberoende forskargrupper har fått närmare tre miljarder kronor från EU för att studera riskerna med GMO och de har enligt de 41 svenska forskarna kommit fram till att GMO inte är mer riskfylld än traditionell växtförädling. GMO är istället nödvändig för att vi ska få ett betydligt mer energi- och vattensnålt jordbruk fritt från kemikalier.

Frankrike har tagit täten i Europa för att följa efter USA och tillåta GMO i stor utsträckning.

I Frankrike har också straffet skärpts till upp till tre års fängelse för dem som förstör försöksodlingar, vilket förekommit särskilt mot vingårdar med GMO-försök.

Greenpeace har genomfört en ockupation av ett potatislager med GMO i Haparanda.

Men anhängarna till GMO är fulla av framtidstro: genmodifiering kommer att medföra bättre växtlighet, mindre skador från insekter och mögel, att bättre stå emot köld och därmed möjligheter för jordbruk i Norrland att överleva utan statligt stöd.

Men det blir med all sannolikhet i Skåne GMO-odlingarna först tar fart.