New Articles

Efterlängtat seriearkiv

New Articles Artikeln publicerades

Svenska serier är ett försummat kapitel i historieskrivningen. Det tycker Seriefrämjandet. Nu går startskottet för den nya satsningen på ett svenskt seriearkiv. Material i alla former som kan berätta om Sveriges seriehistoria ska samlas in och bevaras för framtiden. Målet är att starta ett svenskt seriearkiv, eller att det blir en del av ett befintligt arkiv. – I dag ser det riktigt illa ut. Det finns inte mycket material i de svenska arkiven och biblioteken och det som finns är fragmentariskt och utspritt. Förlagen är också dåliga på att spara, säger Thomas Storn, arkivarie och ansvarig för projektet Svenskt Seriearkiv, som drivs av Seriefrämjandet. Nu påbörjas arbetet med att kartlägga vad som redan finns sparat. Samtidigt börjar insamlandet av bortglömda skisser, manus, förlagsbrev och mycket annat. – Listan över vad vi är intresserade av är väldigt lång. Vi vill få en så heltäckande bild som möjligt och vill få tag i allt från dagboksanteckningar till de gamla veckotidningarnas seriesidor, säger Thomas Storn. Till en början finansieras projektet med bidrag från stiftelsen Framtidens Kultur. Arbetet kommer att redovisas i en bok om året. Så småningom hoppas man också kunna göra ett bokverk om svenska serier i flera band. (TT Spektra) Eln Viksten