New Articles

Roller på arbetsplatsen

New Articles Artikeln publicerades

Kreatörennormbrytande, starkt ego, ser sina egna idéer som bäst, bidrar till utveckling, men behöver styras mot organisationens mål.

Pessimisten
realistisk, men också negativ och kontrollerande, säger alltid nej, kan provocera fram utveckling, men ska inte ha för stort inflytande i beslutsprocessen.

Optimisten
säger alltid ja, även till dåliga projekt, är inte alltid realistisk, uppmuntrar alla, viktig för gruppdynamiken men strävan efter att vara perfekt och alltid optimist kan förblinda.

Den traditionella
står för struktur, vill göra saker som de brukar göras, väldigt osäker inför det okända, skapar ordning, men det kan också hindra kreativitet.

Den godtrogna
ignorerar ofta negativa synpunkter, vill undvika konflikter och passa in, bidrar inte till kreativitet.

Kannibalen
lyssnar och stjäl idéer, dämpar gruppdynamik, makthungrig och illojal.

Kritikern
ifrågasätter allt, bryr sig inte om ömma tår, behövs för att han/hon föreslår nya sätt att tänka.

Politikern
diplomatisk, manipulerande person som undviker att ta ansvar, behövs vid konflikter där det inte finns några konkreta lösningar, men får sällan något gjort.

Diplomaten
undanröjer hinder innan de blir tydliga, ser konflikter som möjligheter, kompletterar kreatören bra eftersom kreatören då inte behöver bry sig om onödiga konflikter.

Forskaren
analytisk outsider, expert på sitt område, identifierar problem och kan bidra med kunskap om han/hon accepteras i organisationen.

Källa: Farida Rasulzada