Holsts värld

Nöje Artikeln publicerades

Jan Erik Holst är årets priskonstnär. Det är han som har gjort det konstverk som ingår i det pris som Kultur- och Nöjespristagaren får.

Jan Erik Holst bor i Everöd, men har ateljé i en mindre vindslägenhet i Kristianstad. Det är där vi ses för att välja konstverk. Rummet hyser ett stort antal bilder. Flertalet av målningarna är mindre, men desto större i sitt innehåll. Allt tycks balansera mellan helheten och detaljen. Det går att se hans bildvärldar på fler än ett sätt.

– Många tror att det är collage jag gör, men det är det inte. Det är målningar, men jag kan växla mellan penselteknik och penna, ibland tar jag till air-brush. Sedan ett tag tillbaks är han sysselsatt med att få fram fyra runda, ganska stora akvareller som skall bli till utsmyckning till dagkirurgins väntrum på Ljungbys lasarett. Det är formen från de runda skeppsfönstren i lokalen han valt att jobba vidare med. Modellen över rummet står på ett bord, målningarna väntar på golvet.

– Det är en stor satsning de gör i Ljungby, och de har beställt utsmyckningar av fler konstnärer. I november, december hoppas jag vara klar och få bilderna på plats, säger han.

Övrigt i höst är en galleriutställning i Växjö. Den målning vi stannar inför är två år gammal, och skiljer ut sig från de flesta andra där det dominerande inslaget är mosaikmönster och detaljrikedom. Akvarellen "Från ingenting till ingenting" är en koncentrerad bild över existensen, från början till slut och däremellan … rymd.

– Titlar sätter jag sist, när jag är klar med bilden. I det här fallet kändes titeln dock självklar, säger Jan Erik Holst.

Att Jan Erik Holsts målning delas ut till en musiker inom den klassiska världen passar perfekt. Jan Erik Holst låter P2 stå på under hela arbetsdagen, fram till halv två då minoritetsspråken tar över. Intresset för den klassiska musiken har funnits där länge, men har vuxit och förändrats under senare år.

– Jag blir alltmer intresserad av ny musik och moderna tonsättare. Jag lyssnar gärna på Monitor och följde med stort intresse programmen om Sjostakovitj. Andreas hörde jag förresten i Ekestad förra året, det var mycket bra.

Sune Johannesson