Vitamininjektion med körsång, orgelverk och Schaffer

Nöje Artikeln publicerades
Upphovsman till kör- & orgelfestivalen, Urban Rosengren, fortsätter musicerandet i Hamburg.
Foto:Annica Jönsson
Upphovsman till kör- & orgelfestivalen, Urban Rosengren, fortsätter musicerandet i Hamburg.

En höjdpunkt i musiklivet i våra trakter i fjol var Nosaby-Kristianstad Choir & Organ Festival. Den gångna helgen återkom den, lika vital.

Sju konserter under tre dagar i Nosabys, Fjälkestads och Österslövs kyrkor. Med en rad väl valda gäster.

Lunds Vokalensemble förde oss med sina ljusa, klara stämmor rakt in i våren och sommaren med svenska 1900-talsklassiker som David Wikander, Sven-Erik Bäck, Gösta Nystroem och Nils Lindberg, men också med nordiska klanger av dansken P. E. Lange-Müller och finländaren Toivo Kuula. Ensemblens dirigent Martin Arpåker knöt ihop det med ett eget arrangemang av "Den blomstertid nu kommer".

En musikalisk vitamininjektion var Vocal Frostbite från Köpenhamn, ett dussin unga kvinnliga sångare, under ledning av Christina Vest, som med stor vokal och fysisk rörlighet presenterade raffinerade arrangemang av populärmusik från Danmark, Norge, USA – och Sverige, av Lykke Li, Zara Larsson och Robyn, men också klassisk musik av norrmannen Ola Gjelo och Waldemar Åhlens sommarpsalm "En vänlig grönskas rika dräkt".

  Festivalens ledare Urban Rosengren gav med sin "The Urban Organ Show" en helt egen version av "Så ska det låta" på orgeln i Fjälkestads kyrka.

  "Välkommen härliga sommar!" hälsade Christianstads Motettkör under ledning av Lena Ekman Frisk och med utmärkt ackompanjemang av pianisten Jesper Olsson. Med folkvisor, sånger av Birger Sjöberg, Sven-Eric Johansson, Evert Taube. Olsson spelade också solo. Christian Sindings "Frühlingsrauschen" fyllde kyrkan med vårkänslor.

  Cellisten John Ehde och organisten Bengt Wittje medverkade både individuellt och tillsammans i ett klassiskt program från Bach till nutid. Särskilt omnämnas bör ett vackert Adagio i G-dur, fullt av nordiskt ljus, av Wittje. Båda bildade också en trio i den avslutande konserten med Janne Schaffer inför en entusiastisk publik som fyllde Nosabykyrkan till bristningsgränsen.

  Schaffer berättade medryckande om sitt liv med musiken sedan tidig barndom och på programmet stod särskilt stycken av den geniale pianisten, flöjtisten och kompositören Björn J:son Lindh som Schaffer samarbetade med i 43 år till dennes död 2013.

  Inom ramen för festivalen gavs också Pingstdagens mässa i Österlövskyrkan, "Ett nådens år", komponerad i oratorieform av Urban Rosengren, ett uruppförande som speglar kyrkoårets skeenden och binder samman kända texter, körvisor och motetter.

  Den framfördes, helt lysande av Elisabeth Magnusson Rosengren, i den trefaldiga rollen som präst, evangelist och solist, tillsammans med Nosabykören Andrum, ledd av Urban Rosengren, och Josefin Åkerberg Quartet.

  I det tryckta programmet meddelades att Urban Rosengren, Elisabeth Magnusson Rosengren och diakonen Mia Snecker skulle avtackas i samband med mässan. Det inslaget blev en pinsamhet. Den tilltänkta avtackaren infann sig inte.

  Det gjorde däremot församlingsborna som fyllde Österlövs kyrka. Att paret Rosengren inte ser sig kunna bli kvar i Nosaby (utan bosätter sig i Hamburg) är ytterst beklagligt och sorgligt. Hur går det med festivalen nästa år? Det står skrivet i stjärnorna.