Nyheter

Bröstimplantat utmaning vid mammografi

Hälsa Artikeln publicerades
En läkare tittar på bröströntgenbilder.
Foto: Christine Olsson/TT
En läkare tittar på bröströntgenbilder.

Fler och fler kvinnor i Sverige opererar in implantat i brösten. Mammografimottagningarna har nu fått utveckla arbetssätt för att kunna ta de bilder som krävs för att se om det finns några tumörer i brösten.

Karin Leifland är verksamhetsområdeschef för bilddiagnostik och onkologi vid Södersjukhuset i Stockholm. Hon berättar att mammografimottagningarna allt oftare möter kvinnor som har implantat i brösten och att det då krävs speciell teknik för att få de bilder som krävs för bedömning.

– På en normal hälsokontroll med mammografi tar man fyra bilder, två av varje bröst. När det är kvinnor som har implantat behöver man ofta ta fyra bilder på varje bröst eftersom ett implantat skymmer bröstvävnaden till 80 procent, säger Karin Leifland.

Fler bilder, speciellt om det handlar om en kontroll vartannat år från 40 till 74 års ålder, innebär att kvinnor med implantat över tid utsätts för högre stråldoser än kvinnor utan.

– Men det är en väldigt låg stråldos på att göra en mammografi eftersom man röntgar mjukdelar och inte går igenom skelett. Men det blir ju ändå en högre dos än för dem som inte har proteser.

Brösten med implantat kräver också lite mer handpåläggning inför avbildningen.

– Man puttar bort protesen, trycker in den mot bröstkorgsväggen, för att kunna ta bilder på bröstet, förklarar Karin Leifland.

En del kvinnor med implantat vill i stället för mammografi få sina bröst undersökta med ultraljud. Men det är inte aktuellt att erbjuda inom ramen för screeningprogrammet och är dessutom en mindre tillförlitlig metod.

– Screeningen är två bilder på varje bröst, det är det som är beslutet från Socialstyrelsen så det är det man gör på en hälsokontroll. Känsligheten hos mammografi för att hitta tumörer är ungefär 90 procent. Om man screenar med ultraljud så hittar man omkring 40 procent, så det kommer inte att bli en screeningmetod för kvinnor med proteser eller implantat, säger Karin Leifland.

Hon rekommenderar kvinnor som är runt 40 år och funderar på att operera in implantat att se till att göra sin första mammografiundersökning före ingreppet.

– Det är ganska bra att göra en screening innan. Då ser du hundra procent av bröstet vilket du aldrig kommer att göra i fortsättningen.

Trots de utmaningar vid mammografi som implantaten orsakar finns det också en fördel med dem när det gäller att själv upptäcka tumörer i brösten.

– Jag skulle vilja säga att det nästan är en fördel att ha implantat då. Om man ska känna efter knölar är det bra att ha någonting att trycka mot. Man kan ofta känna någonting lite tidigare och lite bättre genom att det finns ett motstånd i implantatet, säger Karin Leifland. (TT)

Fakta

Bröstimplantat

Bröstimplantat används i två syften, dels till rekonstruktion efter att bröstet tagits bort på grund av cancer, dels vid förstoring av brösten av estetiska skäl.

Cirka 8 000 kvinnor drabbas varje år av nyupptäckt bröstcancer i Sverige och omkring 2 000 genomgår borttagning av hela bröstet. Bröstamputerade kvinnor erbjuds direkt- eller senrekonstruktion av bröst med exempelvis bröstimplantat.

Det finns inga exakta siffror på antalet rent estetiska operationer med bröstförstoring i Sverige. Plastik- och estetiska specialistföreningar att omkring 5 000 patienter årligen opereras med bröstimplantat av rent estetiska skäl.

Källa: Sveriges Kommuner och Landstings Nationella kvalitetsregister

Visa mer...

Fakta

Mammografi

Mammografi är en särskild röntgenundersökning där en teknik som ger detaljrika bilder används.

Alla kvinnor mellan 40 och 74 år blir regelbundet kallade till mammografiundersökning. Sedan juli 2016 är detta avgiftsfritt i hela landet. Innan dess kostade undersökningen upp till 200 kronor.

Vid en mammografiundersökning får kvinnan lägga ett bröst i taget på en skiva vid en röntgenapparat. En annan skiva pressar sedan ned bröstet i några sekunder och två till tre bilder av bröstet tas. Därefter upprepas processen med andra bröstet. När skivorna pressar ihop bröstet kan det göra ont, och en del känner sig ömma i bröstet efteråt.

Två röntgenläkare granskar bilderna, som jämförs med gamla bilder om kvinnan gjort mammografi tidigare. Svaret på undersökningen skickas hem inom två veckor. Om bilderna blev otydliga eller om en förändring i bröstet syns får man göra ytterligare undersökningar.

Källa: 1177 Vårdguiden

Visa mer...