Sponsrat innehåll

ANNONS Kristianstads kommun

Ny cirkulationsplats Långebro

Den här texten är en annons. Den är inte skriven av tidningens journalister.

En ny cirkulationsplats byggs nu för att ersätta korsningen Allégatan/Långebrogatan, vid Scan på Långebro. Arbetet pågår fram till sommaren 2019. Under tiden lotsas trafiken runt byggplatsen på tillfälliga vägar. Den gamla korsningen har under lång tid orsakat både köer och trafikincidenter.

Korsningen på Långebro trafikeras av 13 000-14 000 fordon varje dygn och köerna ut och in från staden är långa under rusningstiderna.

Den nya cirkulationsplatsen får dubbla körfält i alla riktningar, vilket ger ett bra trafikflöde. Överfarter för cyklister och fotgängare byggs på västra och södra sidan av cirkulationsplatsen.

Innan arbetet kan komma igång på allvar skapas en tillfällig lösning för att hålla trafiken igång. (De tillfälliga vägarna är gråmarkerade på illustrationen)

– Först bygger vi vägar för att lotsa trafikanterna runt korsningen och sedan kan vi börja arbeta med själva cirkulationsplatsen, berättar Rutger Swenson, som är projektledare på kommunens tekniska förvaltning C4 Teknik.

 

Under byggtiden är trafikkapaciteten begränsad. Både bilar och cyklar kan dock ta sig förbi platsen.

– Vissa dagar kommer vi att få stänga av området helt och leda om trafiken. Det berättar vi förstås i förväg, både för trafikanter och verksamheterna runt byggplatsen, säger Rutger Swensson.

Aktuellt/avstängningar

Nu inleds de sista arbetena på Långebros cirkulationsplats som kommer att bli klar tidigare än planerat. Innan cirkulationsplatsen öppnar för biltrafik måste området stängas av i två etapper:

• 22 april – 13 maj: Cirkulationsplatsens avfart till och från Härlöv är stängd.

• 28 april – 13 maj: Cirkulationsplatsen är helt stängd.

All biltrafik måste under perioderna välja annan körväg. Efter avstängningarna kommer gång- och cykelvägarna asfalteras och färdigställas till i slutet av maj.

Många arbeten på gång i området

Arbetet i korsningen är det första i en rad av åtgärder som ska göra det enklare för trafikanter på Långebro, Vilan och Härlöv. Kommunen genomför flera projekt i området fram till år 2020:

• Dagens övergångsställen flyttas längre bort från korsningen för att öka säkerheten i passagen för både gående, cyklister och bilister

• Ett vatten- och avloppsledningsbyte vid Bromsaregatan startar i januari-februari 2019

• Rondellerna vid Herluf Trolles väg och Slättängsvägen på Härlöv byggs ut

• En bro över Härlövsängaleden byggs för att öka säkerheten för fotgängare som korsar den hårt trafikerade vägen. Arbetet beräknas starta i oktober 2018 och pågå till och med slutet av april 2019

• Naturum får 200 nya parkeringsplatser och en ombyggd utfart till Härlövsängaleden

fakta

Bra att veta:

De närmaste åren kommer det alltså att vara mycket byggande och en ansträngd trafiksituation i området. Bilister rekommenderas därför att använda motorvägen i största möjliga mån och visa hänsyn i trafiken runt byggplatsen.

Visa mer...