Nyheter

Överenskommelse nådd på klimatmötet

Polen Artikeln publicerades
Röken virvlar upp från Europas största brunkolskraftverk i Betchatow i centrala Polen. Arkivbild.
Foto: Czarek Sokolowski
Röken virvlar upp från Europas största brunkolskraftverk i Betchatow i centrala Polen. Arkivbild.

Sent på lördagskvällen nådde världens länder fram till en överenskommelse på FN:s klimatmöte i Katowice i Polen. Överenskommelsen innebär att det nu finns ett regelverk för Parisavtalet från 2015.

– Utifrån förutsättningarna är detta ett kraftprov från världssamfundet, säger klimatminister Isabella Lövin.

Förhandlingarna var både svåra och komplicerade eftersom avsikten var att konstruera ett nödvändigt regelramverk för Parisavtalet. Många frågor har varit tekniskt svåra att lösa.

Den polske ordföranden för mötet, Michal Kurtyka, var påtagligt lättad när han kunde klubba överenskommelsen.

– Förra natten var en lång natt, och den har följts av en mycket lång dag, sade han, och log brett medan applåderna från de församlade delegaterna brakade loss.

– Det här innebär att vi har ordnat så att Parisavtalet kan sättas i verket. Det har varit en svår uppgift men vi har gjort vårt bästa för att lyssna på alla inblandade och inte lämna någon utanför. Texten är balanserad på ett rättvist sätt för alla parter, tillade han.

Vissa kritiker anser dock att en av orsakerna till att mötet drog ut så mycket på tiden – det blev över ett dygn försenat – var att Kurtyka haft problem med att leda mötet.

Kontrasten är tydlig när man jämför med mötet i Paris för tre år sedan då den dåvarande franska utrikesministern Laurent Fabius ledde mötet. Han var enormt aggressiv mot ländernas representanter och tillät ingen att blockera mötet med irrelevanta inlägg.

Vissa frågor hotade att blockera mötet fullständigt. En fråga som ett tag låg i vägen för ett slutresultat gällde hur handeln med utsläppsrätter – i princip köpande och säljande av koldioxidutsläpp – ska skötas.

Brasilien hade krävt att regelverket skulle förenklas, eller försvagas om man så vill. Andra länder protesterade eftersom det redan är tillräckligt med fusk med det nuvarande systemet.

– Lösningen blev att helt enkelt lyfta över hela frågan till nästa möte om ett år, säger Lövin.

Regelboken ska nu styra länderna och vara en försäkran om att de gör vad de säger att de gör när det gäller utsläppsminskningar.

– Nu kan man jämföra alla länders utsläpp, vilket är helt nödvändigt om Parisavtalet ska fungera, säger Lövin.

Ett viktigt krav är att processen ska vara transparent – och på den punkten kunde man enas ganska snabbt.

Även frågan om hur u-länderna ska kompenseras för skador på grund av klimatförändringar kunde bordläggas.

En omtalad kontrovers var hur den nya rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC) om 1,5-gradersmålet skulle behandlas i texten. USA, Ryssland, Saudiarabien och Kuwait vägrade att godkänna en formulering där rapporten "välkomnas". De ville bara "notera" den.

Lösningen blev en kompromiss där båda orden förekommer i texten på ett lite annorlunda sätt än från början. Isabella Lövin är nöjd.

– Det finns tydliga skrivningar om hur viktig IPCC-rapporten är, säger hon.

Fakta

Utsläpp per capita

Det är relativt välkänt att Kina står för de absolut sett största koldioxidutsläppen, med USA på andra plats och EU på tredje. Men när det kommer till utsläpp per capita ser siffrorna annorlunda ut. Länderna med störst koldioxidutsläpp 2017:

– Kina, 10,92 miljarder ton.

– USA, 5,11.

– EU, 3,55.

– Indien, 2,45.

– Ryssland, 1,76.

– Japan, 1,32.

Samma länders utsläpp per capita:

– Kina, 7,71 ton per person/år.

– USA, 15,74.

– EU, 6,97.

– Indien, 1,83.

– Ryssland, 12,26.

– Japan, 10,36.

De allra största utsläppen per capita har Qatar, 38,52 ton per person och år. Sveriges utsläpp per capita är 4,54 ton per person och år.

Källa: Netherlands Environmental Assessment Agency

Visa mer...

Fakta

Parisavtalet

I december 2015 i Paris fattade världens ledare beslut om ett nytt klimatavtal.

De viktigaste punkterna i avtalet:

– Den globala uppvärmningen ska begränsas till "klart under" 2 grader Celsius jämfört med slutet av 1800-talet.

– Ansträngningar ska göras för att nå 1,5 grader.

– De globala utsläppen av växthusgaser ska ha nått sin högsta nivå "så snart som möjligt" för att sedan minska.

– Nettoutsläppen ska vara noll under andra halvan av århundradet.

– Ländernas nationella klimatplaner ska uppdateras vart femte år från 2020.

Källa: Parisavtalet

Visa mer...