Nyheter

Polisen nöjd: Det blir fler kameror

Politik Artikeln publicerades

Polisen ska inte behöva tillstånd för att sätta upp övervakningskameror, enligt ett förslag i en statlig utredning. Polisen välkomnar förslaget och säger att en förändrad lagstiftning kommer att innebära fler kameror.

Hovrättslagman Johan Sjöö har på regeringens uppdrag utrett behovet av förenklade regler vid kameraövervakning som sker i syfte att förebygga, upptäcka och utreda brott och hot mot den allmänna säkerheten. Utöver polisen omfattas tullen, kustbevakningen och säkerhetspolisen av de föreslagna lagändringarna.

Utredaren anser att nuvarande tillståndsplikt innebär byråkrati och krångel.

– Det här hämmar både viljan att använda metoden och utveckla den, säger Johan Sjöö.

Polisen är positiv till utredningen. Enligt Anders Hall, chef för utvecklingscentrum vid NOA, skulle en förändring av lagen i enlighet med vad som nu föreslås innebära fler kameror.

– Det skapar ökade möjligheter för oss att använda det verktyget. Vi har positiva erfarenheter sedan vi fått en ny praxis som gjort det möjligt för oss att ha kameror på fler områden, säger han.

Så sent som i våras antog riksdagen en ny kameralag. Den trädde i kraft för 14 dagar sedan och ska underlätta kameraövervakning i brottsbekämpande och trygghetsskapande syfte. Men polisen och oppositionen är inte nöjda med lagen, eftersom tillståndsplikten för polisen kvarstår.

Den nya utredningen föreslår att tillståndsplikten avskaffas och utredaren föreslår inte någon anmälningsplikt. (TT)