Mer pengar för kunskap om självmord

Hälsa Artikeln publicerades
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att förbättra kunskapen om att förebygga och förhindra självmord. Arkivbild.
Foto: Claudio Bresciani/ TT
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att förbättra kunskapen om att förebygga och förhindra självmord. Arkivbild.

Socialtjänst och hälso- och sjukvård måste bli bättre på suicidprevention. Det anser regeringen, som nu ger Socialstyrelsen uppdraget att förbättra kunskapen om att förebygga och förhindra självmord.

Bra, tycker organisationen Suicide zero, men inte tillräckligt.

Socialstyrelsen ska de kommande fyra åren få totalt elva miljoner kronor för att ta fram och sprida kunskap om suicidprevention till de aktörer som kan tänkas möta människor med så allvarlig psykisk ohälsa att det finns risk att de tar sina liv.

– Meningen är att Socialstyrelsen ska jobba med det här fram till 2022. De ska ta fram kunskapsunderlag men också sprida den kunskapen till hälso- och sjukvården och socialtjänsten under de kommande åren, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Hon säger att omkring 90 procent av de personer som tar sitt liv en tid dessförinnan sökt hjälp inom hälso- och sjukvården och även varit i kontakt med socialtjänsten.

– Då ser vi att det är två omfattande stora verksamheter som behöver få bättre kunskap för att se och för att bättre hantera den situation som de här människorna befinner sig i, säger Lena Hallengren.

Stöd till anhöriga

Uppdraget handlar inte enbart om att förebygga och förhindra utan innefattar även att sprida kunskap om hur man ger stöd efter ett självmord.

– Då handlar det om anhöriga som behöver bli sedda och uppmärksammade.

Den ideella organisationen Suicide zero välkomnar regeringens initiativ, framför allt gällande stöd till anhöriga, men tycker att mycket mer behöver göras.

– Vi är otroligt positiva till att man vill satsa på stöd för anhöriga. I dag finns det i Sverige bara anhörigstöd via de ideella organisationerna. Här behövs det verkligen insatser och man behöver bryta tabun och stigman och det är kunskapshöjning det handlar om helt enkelt. Och all den kunskapen har vi i dag. Vi vet precis vad som ska göras så vi hoppas bara att de använder oss till det, säger Caroline Meyer Lagersparre, kommunikationsansvarig hos Sucide zero.

Bredare satsning

Hon säger att kunskapen och utbildning om suicidprevention riktad till vård och socialtjänstpersonal redan finns inom de ideella organisationerna och efterlyser en bredare satsning från regeringen.

– Det behövs ett kunskapslyft i hela landet bland medmänniskor också. Vi behöver alla bli mycket bättre på att se varningssignaler och känna igen varningstecken på att någon mår dåligt och veta vad vi konkret ska göra. Hur luktar psykisk brandrök och vad gör jag då?

Fakta

Fakta: Så fångar du signalerna

De flesta som begår självmord har tidigare pratat om det, men omgivningen har inte alltid fångat upp budskapet.

Det finns forskning som visar att det kan fungera förebyggande att tala eller skriva om självmord eftersom det kan göra personer medvetna om att de behöver söka hjälp.

Det går att hindra personer som bestämt sig för att begå självmord. Många som överlevt frågar sig efteråt hur de kunde tänka som de gjorde.

Självmordsprocessen är hos vuxna ofta långdragen. Hos unga kan det oftare ske plötsligt. Därför är det viktigt att vara extra uppmärksam på tecken på psykisk ohälsa bland unga.

Några varningssignaler är: dåliga sömnvanor, dåliga/störda matvanor, extrema beteendeförändringar (exempelvis kraftigt försämrade skolresultat), prat om självmord, skolk, drog- och alkoholmissbruk, tappad lust för fritidsaktiviteter, självskadebeteende och tecken på depression som nedstämdhet, irritation, koncentrationssvårigheter och låg självkänsla.

Källa: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES), Folkhälsomyndigheten

Visa mer...

Fakta

Fakta: Så fångar du signalerna

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram och sprida kunskap i syfte att stödja hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med att förebygga suicid.

Uppdraget ska slutredovisas till socialdepartementet senast den 30 november 2022. En delrapportering av uppdraget ska ske årligen senast samma datum.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 miljoner kronor 2019. Regeringen beräknar att avsätta ytterligare 3 miljoner kronor under 2020, 3 miljoner kronor under 2021 samt 3 miljoner kronor 2022.

Källa: Regeringen

Visa mer...

Fakta

Fakta: Så fångar du signalerna

SOS-Alarm 112: Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.

Mind Självmordslinjen 90101: Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppen 06–24 varje dag. Tel: 90101. Chatt: chat.mind.se. Mejl: mejlsvar@mind.se.

Vårdguiden 1177: Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning. Tel: 1177. Webb: www.1177.se.

Hjälplinjen: Tel: 0771-22 00 60, alla dagar 13–22. Webb: www.1177.se/Om-1177/Om-Hjalplinjen/

Jourhavande medmänniska: Tel: 08-702 16 80, alla dagar 21–06.

Spes – Suicidprevention och efterlevandes stöd: Tel: 08-34 58 73, telefonjour varje dag 19–22. Webb: http://spes.se/

Visa mer...