Nyheter

Trots färre brev – Postnord tappar bort fler

Stockholm Artikeln publicerades
Foto: Bertil Ericson/TT

I fjol hanterade krisande Postnord omkring 150 500 reklamationer och klagomål. Antalet reklamationer gällande försvunna inrikes brev ökade med 54 procent – trots att volymerna minskar.

Postnords reklamationer och klagomål minskade i absoluta tal i fjol jämfört med 2016 men med hänsyn tagen till att postmängden minskar är det ändå en ökning, enligt Post- och telestyrelsens (PTS) årsrapport.

Antalet reklamationer hos Postnord ökade med 25 procent, till 76 922, och reklamationerna gällande inrikes brev och paket steg med 40 procent.

Något som enligt PTS är "illavarslande" är att antalet reklamationer om försvunna inrikes brev ökar med 54 procent, och detta alltså trots lägre volymer. När det gäller försvunna inrikes paket ökar reklamationerna med 51 procent, trots att antalet paketförsändelser steg mindre – med 19 procent.

Mätt i förhållande till postmängden har antalet reklamationer stigit kraftigt sedan 2014. Då reklamerades knappt 1,3 av 100 000 skickade brev. De följande åren har detta stigit till knappt 1,6 till knappt 1,7 och i fjol reklamerades knappt 2,2 av 100 000 skickade brev.

Hos konkurrenten Bring Citymail ökade klagomålen gällande inrikes brev med 10 procent i fjol. (TT)

Fakta

Svensk postmarknad 2017

I fjol skickades totalt 2,2 miljarder brev i Sverige. Det är en minskning med drygt tre procent jämfört med 2016 och med nästan 36 procent jämfört med 2000, inte minst på grund av ökade möjligheter till elektroniska brev och meddelanden.

Det finns i dag ingen tillförlitlig samlad nationell statistik över antalet paketförsändelser, men fler skickas på grund av ökad näthandel. Postnords paketvolym i de nordiska länderna ökade med 9,2 procent i fjol.

Postnord är den största aktören på svenska marknaden med nära 79 procent av de utdelade breven. Bring Citymail har omkring 20 procent.

Visa mer...