Caroline Fredriksson forskar kring en modell som beräknar hur sand rör sig över kusten och hur stränder och sanddyner utvecklas över tid när havet stiger. "Erosionen i Åhus är ganska liten, jag har tittat på flygfoton från 40 och 50-talet och hittills är det väldigt små förändringar som skett. Men strandlinjen kan komma att backa uppåt hundra meter till följd av en stigande havsnivå. Kristianstad är lågt beläget, men där har Helge å varit en större risk. Men i kombination med ett högt vattenstånd blir området särskilt utsatt.”
Foto:

Avdelningar